آغاز سال محرومیت تحصیلی

 چرا امسال سال محرومیت کودکان از آموزش است؟

 چرا توده های تهی دست مردم قادر نیستند فرزندان دلبندشان را به مدرسه بفرستند تا آن ها بتوانند حداقل آموزش لازم را برای سیر کردن شکم شان درآینده به دست آورند؟

 امسال، همه چیز حکایت ازمحرومیت بسیاربیشترکودکان نسبت به سال های پیش دارد؛ کودکان خانواده های تهی دست جامعه ما، نه تنها از گرسنگی بیشتر دراثر گرانی سرسام آور کنونی رنج می برند؛ نه تنها از بهداشت وپوشش نامناسب تربرخوردارند، نه تنها از سرپرستی های لازم که باید تعادل جسم و جان شان را برقرار کند بیش از پیش محرومند؛ بلکه دراندازه های میلیونی دچار محرومیت از آموزش ابتدائی نیز شده اند.

 در سایۀ سیاست های نابکارانۀ جمهوری اسلامی، درسایۀ ایجاد تشنج جهانی بر سرمساله اتمی و به خاطر چپاول هرچه بیشتر منابع حیاتی مردم ایران کودکان بیش ازهمه آسیب می بینند.  امسال حدود سه تا چهار میلیون کودک نسبت به سال گذشته کمتر برای ورود به مدرسه نام نویسی کرده اند.

 کودکان مردم تهی دست جامعه ما، ناچارند بخشی از بار آسیب سیاست های ستمگرانه رژیم را بردوش بکشند. آنان ناچارند حتی از آموزش خواندن ونوشتن نیز محروم شوند وبخشی به کودکان کار بپیوندند تا مادر و پدرشان بتوانند شکم خانواده را سیر کند. درکنار این ها، مصیبت های دیگری نیز سهم کودکان است؛  کودکان افغان که مادر و پدرشان کارت اقامت نگرفته اند و یا در خطر اخراج از ایران و یا تحت تعقیب قانونی به خاطر اقامت غیرمجاز هستند نیز در کنار کودکان مردم تهی دست ایران از آموزش محرومند.

 افزون بر این، سیستم آموزشی حاکم، فشار دیگری بر کودکان وارد می آورد و آن ها را از آموزش به زبانی که با آن سخن می گویند محروم می کند و اجبارا باید به زبان رسمی بیاموزند؛ این آموزش اجباری به زبانی ناآشنا در سنین ابتدائی تحصیل، بار گرانی بر ذهنیت کودکان اقلیت های ملی غیرفارس زبان است و آنان را در ابعاد بزرگی از آموزش بیزار می کند.

 و سرآخر، واداشتن کودکان به آموزش گفتارهای مسلط دینی وانباشتن ذهن آنها از روایت های خاص از زندگی و جهان و پدیدارهستی نیز، حکایتی یک سویه و فشار غیرانسانی بر کودکان است که آینده ذهنیت کنکاشگر آنان را در خطر قرار می دهد.

 کانون نویسندگان ایران در تبعید، این ستم وسلطۀ تبه کارانه جمهوری اسلامی را افشاء و محکوم می کند و از مردم می خواهد در برابر این سیاست و مناسبات غیرانسانی به اعتراض برخیزند.

 

 

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید

آغاز سال تحصیلی 2-1391

افزودن نظر جدید