چاپ مجموعه‌ داستان "شبهای رایحه‌ و سفر" اثر فرخ نعمت پور

چاپ مجموعه‌ داستان "شبهای رایحه‌ و سفر" اثر فرخ نعمت پور

اخیرا کتاب "شبهای رایحه‌ و سفر" اثر فرخ نعمت پور که‌ شامل چندین داستان به‌ زبان کردی می باشد، در شهر سلیمانیه‌ از سوی بنگاهی انتشاراتی به‌ همین عنوان چاپ و منتشر شده‌ است. از همین نویسنده‌ قبلا کتاب هایی دیگر بخصوص در زمینه‌ رمان و داستان چاپ و منتشر شده‌ است، و کتاب کنونی در اصل هفتمین کتاب از این نویسندە می باشد. شورای سردبیران کارآنلاین مراتب تبریک خود را بە یار و رفیق همکار، فرخ نعمت پور، اظهار می دارد، و برای ایشان موفقیت بیشتر آرزو می کند.

شورای سردبیران کار آنلاین

افزودن نظر جدید