پشتیبانی از فراخوان سه سازمان

ما جمعی از فعالان چپ از "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" کە در 15 آبان ماه سال جاری به امضای سه سازمان چپ ایران اتحاد فدائیان خلق، فدائیان خلق اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ انتشار یافته پشتیبانی کرده و آمادگی خود را برای شرکت در روند مباحث نظری، سیاسی و تشکیلاتی اعلام می کنیم.

در شرایط بحرانی ایران که در آن نیاز به یک تشکل نیرومند چپ بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، اپوزیسیون چپ همچنان در وضعیت پراکنده و متفرق بسر می برد. شکی نیست که در صورت تداوم این وضع چپ ایران قادر به ایفای کمترین نقشی در آینده سیاسی کشور نخواهد بود.

به دیده ما، اما پراکندگی و ضعف موجود سرنوشت محتوم چپ ایران نیست. ما می توانیم با احساس مسئولیت و تکیه بر دانش و تجربه و بسیج نیروهایمان در داخل و خارج از کشور بر این نقظه ضعف اساسی و دیرپا  فائق آئیم.

باشد که انتشار فراخوان سه سازمان نقطه اغاز روندی گردد که در پی آن یک تشکل بزرگ چپ پا به عرصه وجود نهاده و بتواند نقش شایستەای در اپوزیسیون ایران و در صحنه سیاسی کشور ایفا نماید.

ما امضا کنندگان بسهم خود از هیچ تلاشی در این راه  فرو گذار نخواهیم کرد. 

دسامبر۲۰۱۲   

اسامی:

ایرج نیری

رسول آذرنوش

مجید سیادت

بهروز جهانزاد

فرید اشکان

رضا درخشان

عزت دولت آبادی

ویدا فرهودی

ناصر قاضی زاده

احمد هاشمی

علی ستاری

منوچهر گلشن

انور میرستاری                            

 شکوفه محسنی 

فرامرز دادور

منوچهر کمالی 

                               

 koneshgaranchap@hotmail.fr

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

براستی که این یادداشت پشتیبانی، گرمای ویژه ای در من ایجاد کرد ... بگمانم برای هر ایراندوست عدالت جو، هر تابشی (با هر پایش) در تاریکستان پراکنش جنبش چپ کشورمان امید آفرین است... بهتر می بود که این همراهان، فهرست را باز میگذاشتند تا هر کس که بخواهد بتواند آنرا امضا کند.
همواره بیاد داشته باشیم که هر لحظه ی همراهی، هنگامه ی شادی ست که نفس استیلای سیاهی را می چیند...