کلاهی که بر سر بازنشستگان می رود

محاسبات نشان می دهد تلاطم ارز و طلا و کاهش کم سابقه ارزش پول ملی باعث شده تا  صندوق بازنشستگی دولت، علنا بخش زیادی از حقوق بازنشستگان را ببلعد.

 به گزارش خبرنگار «بازتاب» :  اگرچه افزایش قیمت دلار و طلا موجب شد تا بخش عمده ای از سرمایه بازنشستگان نابود شود، اما همین مبلغ نیز به صورتی ناعادلانه به بازنشستگان پرداخت می شود.  برای نمونه فردی که در آستانه بازنشستگی است و حدود سی سال بخشی از حقوقش بابت حق بازنسشتگی کسر شده است، باید با ارزش واقعی، معادل دلار و یا طلایی که از وی کسر شده حقوق دریافت کند. چون کسری حقوقش که به  طور متوسط در سی سال گذشته با دلار 300 تومانی کسر شده است، هم اکنون که دلار به قیمت 3600 تومان رسیده است و یا قیمت طلا بیش از 50 برابر شده است، باید معادل ارزش پول به وی بازپرداخت شود. چرا که این پول به صورت طبیعی یا صرف خریدن ملک شده و یا به کالا و سهام تبدیل شده که همه این موارد با تورم افزایش یافته است. اما شاهدیم که حتی همین پول هم به وی پرداخت نمی شود. 

در این حال محمودی یکی از بینندگان بازتاب با ارسال پیامی با محاسبات خود اظهار کرده که چهار برابر پولی که به بانک داده ایم، صندوق بازنشستگی از ما میگیرد/ شش برابر پولی که صندوق به ما با تاخیر و منت می دهد، بانک با احترام و سریع در حساب قرار می دهد، سه برابر پولی که صندوق به عنوان حقوق بازنشستگی به ما می دهد بانک  بابت سود پس انداز به ما برمی گرداند. دریافتی از بانک همیشگی است، برای نسلهای بعدی  این شکاف آنقدر زیاد است که حتی اگر هزینه خدمات درمانی که به شاغلین و بازنشستگان پرداخت می شود را هم از آن کسر کنیم، باز هم تفاوت چندانی نمی کند.

 وی نوشته است:
شما یا خود بازنشسته هستید و یا پدر یا مادر و یا خواهر و برادر بازنشسته دارید و شاید هم اکنون شاغلید و در آینده به این قشر می پیوندید. آیا می دانید در صندوق بازنشستگی چه کلاهی برسر ما بازنشسته ها می رود؟ اگر به اعداد و ارقام  زیر توجه فرمایید، متوجه می شوید: فرض بفرمایید یک نفر از اول سال به استخدام دولت در می اید با حقوق ماهیانه پانصد هزار تومان, طبق قرارداد اجباری باید مدت سی سال 9% از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی بدهد و پس از سی سال، سی برابر آخرین حقوق را به عنوان پاداش بازنشستگی دریافت کند و ماهانه هم معدل دو سال آخر حقوق ماهیانه را به عنوان حقوق بازنستگی به اومی دهند.نتیجه کار را با فرض اینکه کارمند فوق با ضریب افزایش حقوق 10%در سال مواجه می باشد، پی می گیریم.

 

سنوات

حقوق ماهیانه

کسری بازنشستگی در ماه(9%)


کسری بازنشستگی در سال

سال اول

5,000,000

450,000

5,400,000

سال دوم

5,500,000

495,000

5,940,000

......

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

سال 29ام

72,104,968

6,489,447

77,873,365

سال سی ام

79,315,465

7,138,392

85,660,702

 
(اعداد به ریال می باشد)

در پایان سی سال وضعیت کارمند را بررسی میکنیم:

 جمع کل پولی که به صندوق بازنشستگی پرداخت شده = ریال 888,267,723

حقوق بازنشستگی که هرماه به کارمندپرداخت می شود: ریال 75,710,216 = 2 / (72,104,968+79,315,465 )

پاداش دریافتی در زمان بازنشستگی: ریال 2,379,463,950 = 79,315,465 * 30

حالا اگر این کارمند اختیار داشت به جای صندوق بازنشستگی با بخش خصوصی اعم از بانکها و یا شرکتهای بیمه قرارداد ببندد، ببینیم چه اتفاقی می افتاد.

 مثلا اگردر یکی از بانکها ماهیانه 600,000 ریال پس انداز کنیم، پس از سی سال خواهیم داشت :

جمع کل پولی که در سی سال به بانک پرداخت می کنیم: ریال 216,000,000 = 600,000 * 12 * 30

جمع کل پول پس انداز شده وسودی که بانک بعد از سی سال می پردازد: ریال 14,717,765,687

اگر اعدادفوق را با هم مقایسه کنیم و برای راحتی نتیجه اعداد را رند کنیم، بهتر می توانیم ببینیم چه خبر است

در یافتی صندوق بازنشستگی از کارمند 888,000,000 پرداختی صندوق 2,379,000,000 + ماهیانه 75,000,000

در یافتی بانک از مشتری 216,000,000 پرداختی بانک  14,717,000,000

اگر مابه التفاوت پرداختی بانک و صندوق را حساب کنیم، مبلغی در حدود 12,500,000,000 ریال می شود که در ساده ترین حالت سرمایه گذاری که حساب پس انداز بانکی می باشد، ماهانه با سود 20% حدود 208,000,000 ریال می شود .

اعداد فوق را تعریف کنیم :

1 - چهار برابر پولی که به بانک داده ایم، صندوق از ما میگیرد

2 - شش برابر پولی که صندوق به ما با تاخیر و منت می دهد، بانک با احترام و سریع در حساب قرار می دهد

 3 - سه برابر پولی که صندوق به عنوان حقوق بازنشستگی به ما می دهد بانک بابت سود پس انداز به ما برمی گرداند

4 - در یافتی از صندوق در یک مقطعی قطع می گردد ولی دریافتی از بانک همیشگی است حتی برای نسلهای بعدی

5 - پرداختی به بانک ثابت است یعنی در سال سی ام هم همان مبلغ 600,000 ریال می باشد ولی پرداختی به صندوق هر سال اضافه می شود بطوریکه در سال سی ام ماهیانه حدود 7,000,000 ریال از کارمند کم می کند.

6 -  در خاتمه چند سوال بی جواب باقی می ماند که این سرمایه ای که صندوق از پول بازنشسته ها بوجود آورده و به جای آنکه در جهت رفاه بازنشستگان هزینه کند، در جهت بزرگ کردن سرمایه بکار می اندازد, متعلق به کیست و چرا هنوز هم عده ای طلب چند سال گذشته را که با تورم پیش آمده، دیگر ارزش چندانی ندارد، نگرفته اند و چرا حق انتخاب  را از کارمند می گیرند و به او اجازه نمی دهند خودش برای آینده اش تصمیم بگیرد و اینکه با این روشی که در صندوق حاکم است، آیا اشکال شرعی بر کار صندوق بوجود نمی آید؟

 

 

 

 

 

 

منبع: 
بازتاب
بخش: 

افزودن نظر جدید