مظلومیت نمایی کارکنان صدا و سیمای اسلامی

تمامی کارمندان و کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بلا استثنا در تمام رده ها، مانند بسیاری سازمان ها و نهادهای حکومتی دیگر برای کار از طرف اداره گزینش آن سازمان از نظر عقیدتی و ایدئولوژیک تفتیش عقیده شده و در صورت مناسب تشخیص داده شدن به کار گمارده می شوند. و این نه تنها در مورد کارکنان رسمی که در سازمانی مانند صدا و سیمای اسلامی، تمام هنروران و متصدیان و خدماتی ها و حتی تا دانشجویان دانشکده صدا و سیما نیز از گزینش های چند مرحله ای ایدئولوژیک رد شده اند و کاملاً وفاداری خود را به نظام اسلامی برای مامور گزینش اثبات کرده اند. و به جرات می گویم که هیچ کدام استثنا نیستند.
اداره گزینش و حراست ایدئولوژیک سازمان صداو سیما در یکی از خیابان های فرعی ابتدای خیابان یوسف آباد تهران از سمت میدان دکتر فاطمی قرار دارد و مثل تمام گزینش ها و حراست های سازمان های حکومتی مملو از مزدوران مفت خوری است که کاری جز بازجویی و تفتیتیش عقاید ندارند.
اگر چنین است که از طرف برخی کارکنان صدا و سیما با مظلوم نمائی ادعا می شود: کارمندان و زحمت کشان این مجموعه بی تقصیرند. پس چه کسی است که چرخ این سازمان بزرگ را می چرخاند؛ فقط چند مدیر حکومتی؟ آیا می توان باور کرد که کارمندان بخش تامین برق این سازمان مهم و استراتژیک، که می توانستند به سادگی با قطع برق سازمان صدا و سیما مانع پخش برنامه های ضد مردمی در شب کودتای ننگین 22 خرداد شوند، کمتر از گویندگان اخبار ضد مردمی و ضد ملی در آن موقعیت مقصرند؟
یا مسئولین نظافت سازمان که میز گویندگان خائن و ضد مردمی اخبار و حتا برنامه های (مثلاً) شادی که به بچه های کشورمان ایدئولوژی خاصی را دائماً حقنه می کند، نظافت می کنند، آیا مستقیماً شریک جرم نیستند؟ یا آن باغبان هایی که اکثراً ماموران امنیتی هستند و در محوطه وسیع اطراف ساختمان جام جم، دائماً چرخ می زنند و ظاهراً به گل ها و گیاهان رسیدگی می کنند تا منظر برابر مزدوران و دروغ گویان را زیبا نگاهدارند، آیا خائن نیستند؟
شاید بتوان بخشید؛ اما نباید خود را فریفت و فراموش کرد. نمی شود ادعا داشت: 75% کارمندان صدا وسیما به میر حسین رای دادند، و مدیرانش که از سوی دانشکده های امام صادق و ... آمده اند خط معکوسی داشتند. چنانکه اشاره شد سازمانی به بزرگی صدا و سیما را تنها مدیرانش اداره نمی کنند.
گفته شده: وابستگان به سازمان صداوسیما از واکنش های مردم ناراحت هستند... وقتی در ماجرای یک انتخابات پرحرارت جشن خیابانی اوباش احمدی نژاد پخش زنده می شود، نباید از مردم توقع داشت به خاطر جانبداری علنی از رئیس دولت کودتا در دستگاهی که نامش رسانه ملی است، خوشحال شوند!
جدای این باید آگاه بود که شبکه خبر و تمام بخش های خبری صدا و سیما زیر نظر مستقیم معاون پارلمانی سازمان اداره می شوند که در واقع از سوی نهادهای امنیتی انتخاب می شود و همچنین کارکنان هرقسمتی از این بخش های خبری، از کارکنان خدماتی تا گویندگان آن، تماماً با حقوق های بالاتر و مزایای بیشتر از سوی امنیتی ها حمایت می شوند.
پیشتر آیت الله منتظری در هشداری هوشمندانه خطاب به تمام مزدوران حکومت اسلامی گفته بود که در فقه اسلام "مامور معذور" جایی ندارد و به این بهانه هیچ ماموری حق ندارد علیه مردم اقدام کند. این شامل تمامی کارکنان صدا و سیما نیز می شود و نمی شود در سازمانی کار کرد و ماند که مصالح نظام و اقدام علیه مردم از اولویت های اولینش است و سازی دگر کوک کرد. و خود را مبرا و در خط مردم دانست.
خوشبختانه مردم فهیم و آگاه ایران طرح های خوب و مفیدی برای مبارزه با این رسانه ضد ملی، مثل تحریم کالاهایی که تبلیغ می کند و تحریم تماشای برنامه های آن پیشنهاد کرده اند. در روزهای آینده اما همت و غیرت اندک کارکنان این نهاد است که تائین کننده برخورد مردم در آینده با آنان است. آنان که بلندگوی کودتا شده اند، آگاه باشند که می توان برگشت و در خط مردم بود و ماند و شرافتمندانه آینده را ساخت.
با امید آن روز
امضا محفوظ

افزودن نظر جدید