٨ مارس تبلور مبارازت آگاهانه زنان جهان بر ضد ستم جنسيتی‌ است!

صد و پنجاه و شش سال پیش در چنین روزی، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه بافی و لباس دوزی نیویورک برای افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و بهبود شرایط کار به خیابان ها ریختند. این تظاهرات با حمله پلیس به خاک و خون کشیده شد. با ادامه مبارزات زنان، در پنجاهمین سالگرد ۸ مارس، زنان این بار با شعارحق رای برای زنان  به خیابان آمدند.

 به دنبال آن، در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰، تعیين "روز بین‌المللی زن" توسط کلارازتکین مطرح شد. در سال ١٩٢١در کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی در مسکو، روز ٨ مارس به عنوان روز جهانی زن به تصویب رسید. این کنفرانس زنان سراسر جهان را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته هایشان فرا خواند. در همان سال زنان زحمتکش و زنان روشنفکر انقلابی در روسیه میتینگی به همین مناسبت برپا کردند.

 در ايران حدود نود سال پیش زنان مبارز و چپ ایرانی‌ (جمعیت پیک سعادت نسوان) در اعلام همبستگی‌ و پیوند با جنبش جهانی زنان و ارج گذاشتن به آن، در روز ۸ مارس مراسم بزرگداشتی بر پا کردند. امروز با گذشت بیش از صد و پنجاه سال از اولین اعتراضات و مبارزات زنان، هنوز زنان در کشورهای تحت سلطه دیکتاتوری همچون میهن ما ایران به حقوق اولیه و انسانی خود دست نیافته اند و نمی توانند آزادانه از حقوق خود دفاع کنند و روز زن را گرامی بدارند. آنان به مانند یک قرن و نیم پیش مورد هجوم قرار گرفته و در مواردی دستگير و به بند کشيده می شوند.

 امسال ما درشرايطی به استقبال ٨ مارس می رویم که در هند تظاهرات چند صد هزار نفری بر علیه تجاوز جنسی را شاهد بودیم، در مصر تظاهرات زنان بر علیه حاکمیت مذهبی و در کشورمان مبارزه زنان با قانون های ارتجاعی همچون قانون تفکیک جنسیتی دانشگاه ها و قانون منع خروج زنان زیر چهل سال بدون اجازه ولی قهری.

 با وجود تمام فشار هایی که استبداد مذهبی بر فعالین زن وارد می کند، جنبش زنان ما بی شک یکی از پایه های اصلی جنبش برابر حقوقی و دمکراسی خواهی در ایران است، فعالین زن بنا به شرایط و ضرورت جامعه با طرح مطالبات مشخص توانسته اند در لایه های مختلف مردم رسوخ کرده، گروه های زیادی از زنان و مردان را با خود همراه ساخته و حکومت را متوجه خواسته های خود کنند و مجلس و دولت را به عقب نشینی وادار سازند.  گروه زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بر این باور است که حقوق زنان بدون غلبه بر دیکتاتوری و تامین آزادی و دمکراسی محقق نخواهد شد. مادامی که دین و دولت با هم تلفیق شده اند نمی توان به برابر حقوقی رسید. از این رو ما خواهان جدایی دین از دولت و تدوين قوانین کشور بر پايه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم.

 ما با ارج نهادن بر مبارزه فعالین زن، خواستار آزادی بدون قید و شرط همه فعالین جنبش زنان از زندان های جمهوری اسلامی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد هستیم.

 گروه زنان سازمان، ٨ مارس را به همه زنان کشورمان تبریک می گوید و اميدوار است که مبارزات زنان به ثمر نشيند، قوانين ضدزن لغو و برابر حقوقی زن و مرد تامين گردد. ما در اين مبارزه همراه زنان کشورمان هستيم.

 روز جهانی زن را به اتحاد زنان برای دستیابی به صلح، آزادی، برابر حقوقی زن و مرد و عدالت اجتمأعی بدل کنیم.

 گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٥ اسفند ١٣٩١ (٥ مارس ٢٠١٣)

 

افزودن نظر جدید