نوروز

سالی

نوروز

بی چلچله بی بنفشه می آید،

بی گردش مرغانه ی رنگین

برآینه

وجنبش ِ سردِ برگِ نارنج

برآب.

 

سالی

نوروز

بی گندم سبز و سُفره می اید،

بی رقص عفیفِ شعله

در مَردَنگی

بی پیغام ِ خموش ِ ماهی ها

از تُنگ:

 

سالی

نوروز

بی خبر می آید.

با مردانی که سنگینی انتظار

بر شانه های خمیده ی ایشان است:

لاله های سوخته

نام های ممنوع خود را باز می یابند

و تاقچه

با کتاب ها

تقدیس می شود.

در گذرگاه های شهادت

شمع های خاطره افروخته خواهد شد،

دروازه های بسته

به ناگاه

فراز خواهد شد،

دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی

به خنده باز خواهد شد

و نوروز در معبری از غریو

تا شهر خسته

پیشباز خواهد شد.

 

سالی

آری

بی گاهان

نوروز

چنین آغاز خواهد شد.

نوروز ۱۳۵۶ احمد شاملو

 

بخش: 

افزودن نظر جدید