تجربه در شعر

وقتی پاییز می شود

تمام خاطره ها از تو می ریزند

و تو عریان می شوی

و من باید

دانه دانه آنها را 

به ریسمان زمستان بیاویزم

تا تو

یک بار دیگر بهاری شوی

و من یک فصل دیگر

در عطش جوانه ات

عرق بریزم.

بخش: 

افزودن نظر جدید