بازداشت های غیرقانونی همچنان ادامه دارد

ظهر روز شنبه بیست وششم اسفندماه 91 ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به منزل آقای مهندس هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران مراجعه نموده و پس از بازرسی از منزل ایشان، آقای مهندس دولتی را بازداشت کرده و همراه کامپیوتر و وسایل شخصی ایشان، به زندان اوین منتقل می کنند و تا این تاریخ هیچ گونه خبری از آزادی ایشان دردست نیست.

جبهه ملی ایران این گونه بازداشت های غیرقانونی را محکوم نموده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آزادی فوری آقای مهندس هوتن دولتی می باشد.

تهران – 17 / 1 /139

روابط عمومی جبهه ملی ایران

افزودن نظر جدید