پیام جبهه ملی ایران- اروپا به سیزدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

هموطنان مبارز، دوستان عزیز! 

برگزاری سیزدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به همه اعضای سازمان شما صمیمانه تبریک می گوییم، و موفقیت  کنگره شما را از صمیم قلب آرزو مى‌کنیم.

دوستان گرامی! سالهاست که جبهه ملی ایران- اروپا و سازمان شما در کنار هم در آکسیونها و اتحادهای  موضعی گوناگونی همگامی و همکاری دارند. آنچه این واقعیت را ممکن می سازد وجوه مشترک در اهداف سیاسی و روش مبارزاتی است. ما امیدواریم که این همگامی در آینده گسترده تر گردد.

بطور مشخص اهداف و راهکارهایی که مورد نظر ما است، بشرح زیر است:

1- ما (جبهه ملی ایران و اروپا) برای مبارزه با استبداد و ارتجاع جمهوری اسلامی همکاری همه نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار را ضروری میدانیم. ولی خط قرمز ما در این همکاری راهبردی از سویی آن تفکری است که هنوز هم لزوم تغییر ساختاری جمهوری اسلامی را برنمی تابد و گمان دارد که فقط با تضعیف جایگاه ولایت فقیه، راه تکوین دمکراتیک این نظام باز خواهد شد و از سوی دیگر آن سیاستی است که در گذشته با دموکراسی و حق حاکمیت ملت رابطه مختلی داشته و امروز نیز با وابستگیش به قدرتهای بیگانه و سازمانهای دست نشانده آنها نمی تواند یار و همکار مطمئنی برای ما باشد.

2- احکام اسلامی و قوانین منتج از آن مانند نابرابری حقوقی زنان با مردان، مغایر با حقوق بشر می باشد و ما نمی توانیم کوچکترین مماشاتی در این مورد بکنیم. افزون بر این ما قویا با تبعیضات دینی و عقیدتی برآمده از اسلام سیاسیِ نظام کنونی، پاک مخالفیم و از پیکار بحق زنان ایرانی برای حقوق انسانی و شهروندیشان قویا پشتیبانی می کنیم.

3- حاکمیت فقط از آن ملت ایران است. از این رو ما هرگونه "دخالت های بشردوستانه" نظامی و غیر نظامی مشکوک را قویا رد می کنیم. آلترناتیو سازی های کنفرانسهایی که با کمکهای مالی بیگانگانی که در پی اعمال منافع استراتژیک خود در خاورمیانه هستند، نمی توانند مورد تایید قرار گیرند و ما هیچگاه در چنین کنفرانسهایی شرکت نکرده و نخواهیم کرد. ما از کمکهای شفاف و دمکراتیک همه نیروهای انساندوست و دمکرات به اپوزیسیون دمکرات و سکولار ایران استقبال می کنیم.

4- ما پافشاری بر"حق مسلم ملت ایران بر غنی سازی اورانیوم برای کاربردهای صلح آمیز" را در شرایط کنونی برخلاف منافع عمومی ملت ایران میدانیم. حکام جمهوری اسلامی اجازه ندارند به کشورهای اسراییل و آمریکا کوچکترین بهانه ای برای جنگ افروزی و حمله به ایران بدهند. ملت ایران بارها به سیاست های محافل جنگ طلب داخلی و خارجی رای منفی داده است.

5- گرچه کوششهای ما جدا از فعالیتهای هموطنان مبارز درون نیست ولی راستای مبارزات ما در برون از ایران باید در درجه اول در خدمت پشتیبانی از جنبشهای مدنی و اجتماعی درون ایران باشد.

6- ما خواهان آزادی بی قید و شرط خانم زهرا رهنورد و آقایان کرروبی و موسوی هستیم.

7- با علم بر رنگین بودن "جنبش سبز ایران" ما اعتقاد داریم که نیروی حامل این جنبش هنوز هم بالقوه موجود است و توان عرض اندام در شرایط مساعد را دارد.

8- ما امیدواریم که با کسب تجربه گرانبهای جنبش سبز، نیروهای قومی- منطقه ای نیز در پیکار رو در روی آینده با استبداد جمهوری اسلامی فعالانه وارد صحنه شده و با طرح خواستهای بحق خود به یاری رزمندگان دیگر بشتابند، بدینوسیله پیوستگی خود را با جنبش آزادی و دموکراسی خواهی مردم ایران به نمایش بگذارند و برای خواستهای خود تفاهم و پشتیبانان بیشتری جلب نمایند.

9- ما پشتیبان پیکار گارگران و دیگر زحمتکشان و بیکاران ایرانی در احقاق حقوق صنفی و اجتماعی آنها می باشیم. تشکیل اتحادیه های مستقل و احقاق حق مبارزه قانونی، مانند حق اعتصاب، در خدمت اعما ل خواستهای اقتصادی و مدنی خود برای یک زندگی شرافتمندانه مورد تایید کامل ما است.

10- ما همچنین از مبارزات بحق دانشجویان و استادهای دانشگاه ها و مدارس عالی برای محیطی سالم آموزشی  بدور از "نظارت و حراست" نیروهای امنیتی، حمایت میکنیم. شرکت و دخالت فعال در سیاستهای روز جامعه و مبارزه برای آزادی و دموکراسی در محیط دانشگاه و برون از آن، حق مسلم دانشجویان و تشکل های آنها است. این فعالیتها نباید به ستاره دار شدن و اخراج دانشجویان از دانشگاهها منجر شود.

11- جبهه ملی ایران، از بدو تاسیسش همواره بر روش مبارزه مسالمت آمیز پافشرده و به آن وفادار مانده است. اکنون نیز ما این روش مبارزاتی را بهترین روش موجود میدانیم که می تواند در اشکال گوناگون از نافرمانی مدنی، مانند اعتصاب عمومی، تا شرکت و یا عدم شرکت هدفمند در انتخابات بکار گرفته شود.

12- ما هیچگاه برای ملت ایران تکلیف تعیین نکرده ایم که در انتخاباتی شرکت نماید و یا از آن روی برگرداند. تجربه گزینشهای گوناگون در جمهوری اسلامی نشان میدهد که هموطنان ما همواره پیرو خرد جمعی خود از فرصتهای مناسب استفاده بهینه کرده  و حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده اند.

13- ما امیدواریم که سرانجامِ ِ رژیم نکبتبار جمهوری اسلامی به فروپاشی، آشوب و جنگ داخلی و ازهم پاشیدن شیرازه کشور نکشد و بالاخره عقلانیت بر تحجر، قدرت- و سودجویی حاکمیت کنونی چیره گردد و تن به یک انتخابات واقعا آزاد بدهد.

یاران، بدون همبستگی آحاد وسیع ملت ایران امکان مبارزه موفق علیه استبداد جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد. باشد که کنگره سیزدهم شما گامهای موثری در راستای ایجاد این همبستگی ملی بردارد.

موفق باشید.

شورای عالی جبهه ملی ایران اروپا

19 آپریل 2013

 

افزودن نظر جدید