گزارشی از مراسم اول ماه مه در شهر اسن آلمان

گزارشگر کار آنلاين

جشن اول ماه مه امسال بمناسبت نزديکی با انتخابات مجلس آلمان، پر رونق تر از سالهای پيش بود. هوای دلپذير و آفتابی بهاری هم در اين روز با شرکت کنندگان در راهپيمايی صبح امروز و جشن مرکزی بعدازظهر، همراه بود.

مبارزه برای حقوق پايه ای کارگران، شعار ماليات بيشتر بر ميليونرها و بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان در آلمان  از جمله شعارها و اهداف راهپيمايی امروز بود.

اعضا و هواداران سازمان فداييان خلق ايران- اکثريت در راهپيمايی اول ماه مه شرکت کرده و از ساعت 12 ظهر با برپايی چادر و نمايشگاه عکس در محل دائمی جشن روز کارگر، صدای اعتراض و حق طلبی کارگران و زحمتکشان ميهنمان را به گوش آلمانی ها و ديگر خارجيانی که گروه گروه در گردهمايی اين روز شرکت کرده بودند، رساندند.

نمايشگاه عکسهايی از مبارزات مردم ايران، عکس کارگران زندانی و شعارهای کارگران ايرانی و خواسته های امروز آنان، مورد استقبال مردمی بود که از چادر سازمان ديدن می کردند و رفقای مسئول در نمايشگاه به سولات آنان پاسخ می دادند.

مردم با امضای ليست مربوط به آزادی سنديکاها در ايران و آزادی زندانيان کارگر، پشتيبانی خود را از اين امر مهم اعلام می کردند. اين گردهمايی در قسمت هايی با موزيک و سرودهای انقلابی و مارش انترناسيونال توسط گروههای هنری همراه بود. اين مراسم در ساعت 8 بعدازظهر خاتمه يافت.

افزودن نظر جدید