گزارش شرکت فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک در مراسم اول ماه می در بروکسل

گزارشگر کار آنلاين

همه ساله بزرگترین سندیکای کارگری بلژیک اف. ج. ت. ب. مراسم باشکوهی را در یکی از میدان هایی مرکزی شهر بروکسل که در آنجا دفاتر سندیکایی وجود دارد برگزار می کند. این مراسم برای همبستگی بین المللی و در دفاع از نیروی کار و زحمت در بلژیک و سراسر جهان می باشد. در این جشن پر شکوه ده ها حزب سیاسی بلژیکی و خارجی از کمونیست، چپ دمکرات، سوسیالیست، سبزهای اکولوژیست، انجمن های مدنی و حقوق بشری و سازمان و احزاب کارگری از سراسر جهان به اشکال گوناگون شرکت می کنند و فضای دوستی و همبستگی در تمام برنامه جشن به چشم می خورد. این بار هم چون سال های قبل فدائیان خلق ایران بلژیک در این مراسم حضور یافتند و با پخش اعلامیه اول ماه می سازمان بزبان فرانسه، به گفتگو با برخی از شرکت کنندگان در جشن روز کارگر پرداختند. رفقای ما با پوشیدن تی شرت های همبستگی با کارگران زندانی و چاپ پوستر زندانیان سندیکالیست بزبان انگلیسی تلاش کردند نظر شهروندان بلژیکی را به وضعیت سیاسی ایران و بویژه کارگران و زحمتکشان ایران جلب کنند. فدائیان یک نامه اعتراضی به زبان فرانسوی تهیه کرده بودند که در طول برنامه توسط نمایندگان نیروهای  سیاسی، کارگری و حقوق بشری امضا شدند و سپس به آدرس سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل فرستاده شدند. مراسم تا پاسی از شب ادامه یافت.

افزودن نظر جدید