میز سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) در «جشن اول ماه مه» دراتریش- وین

گزارشگر کار آنلاين

همه ساله در اتریش برنامه های متنوعی توسط احزاب چپ و سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه می گذاشته می شود. در این جشن ها احزاب مختلف سیاسی، سندیکاها و تشکل های مدنی به اشکال مختلف همبستگی خود را با مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر جهان اعلام می کنند. در این مراسم ها، دیدارها، گفتگوها، تبادل نظر، اطلاع رسانی، خبرگیری انجام می شود و انواع مختلف تبلیغات و تحلیل از وضعیت زندگی مردم، بحران اقتصادی، وضعیت بیکاری و تورم و ... صورت می گیرد. سازمان ها و احزاب چپ ها نظر و طرح خود را برای یک زندگی بهتر مطرح می کنند. علاوه بر این در این مراسم ها بخش های فرهنگی،هنری و انواع دیگر سرگرمی ها بکار برده می شود تا بلکه جشن روز کارگر بخوبی برگزار شود.  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) امسال هم چون سال گذشته یک میز مطبوعاتی و خبری در شهر وین در مکان مربوط به این جشن گذاشت. رفقای سازمان در محل جشن به گفتگو با بخشی از مردم مراجعه کننده به میز سازمان کردند و تلاش کردند در خصوص سندیکالیست های در بند و وضعیت حقوق بشر وضعیت ایران را توضیح دهند. فضای دوستی و همبستگی در این جشن از نکات پر اهمیت این روز بود.

افزودن نظر جدید