آغاز روز سیزدهم اعتصاب غذا: شکنجه ی اعتصاب کنندگان در طول انتقال به تهران

انتقال کادر رهبری یئنی گاموح به زندان رجایی شهر

امروز پنجشنبه، سوم مرداد نود و دو، سیزدهمین روز اعتصاب پنج زندانی سیاسی آذربایجانی در ایران است. دیروز در دوازدهمین روز اعتصاب غذا پنج زندانی سیاسی آذربایجانی که در زندان تبریز دست به اعتصاب غذا زده و به تهران منتقل شده بودند، بعد از یک روز حبس در انفرادی زندان اوین به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته اند.

بنا به اطلاعات دریافتی از خانواده های این زندانیان سیاسی هر کدام از اعتصاب کنندگان توانسته اند به مدت چند دقیقه با خانواده های خود تماس بگیرند. ایشان در این تماس تلفنی از آخرین وضعیت جسمانی خود گفته و نحوه انتقال به تهران و شرایط خود در دو روز بی خبری که حاکم بود، پرداخته اند.

دومان رادمهر در این باره می گوید: "اعتصاب کنندگان یئنی گاموح در انتقال به تهران شکنجه شده اند. زندان اوین به خاطر وضعیت جسمانی بی حال آنها، از قبول مسئولیت جان آنها امتناع کرده بود و آنها به مدت یک روز و نیم با دستبند و پابند در اتاقک فلزی داخل ماشین انتقالی که صندلی هم نداشته، در آن گرمای تهران در حیاط زندان اوین بر روی کف فلزی ماشین ون سپری کرده اند. به این اضافه کنید مسیر هشت ساعته بین تهران و تبریز را و این که چند بار بین زندان اوین و رجایی شهر پاسکاری شده اند. در تمام این مدت آنها در آن اتاقک فلزی بوده اند که نهایتا آنها را به سلول انفرادی زندان اوین منتقل می کنند. این شکنجه به مفهوم واقعی کلمه است".

"آنها عموما بی حال هستند و این وضع روزبروز شدیدتر می شود. امروز در قرنطینه زندان رجایی شهر هم مهندس محمود فضلی خونریزی معده داشته است. وضعیت جسمانی آنها، به گونه  ای است که برخی از آنها با ملاحظه نگرانی خانواده ها از گفتن وضعیت دقیق خود خودداری می کنند".

لطیف حسنی، آیت مهرعلی‌بیگلو، محمود فضلی، شهرام رادمهر و بهبود قلیزاده کادرهای رهبری تشکیلات یئنی گاموح اند که از روز بیست و دوم تیر ماه/ سیزده جولای در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی و همچنین شرایط بد زندان تبریز دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

اردیبهشت ماه 92 شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور برای هرکدام از این فعالین حکم سنگین 9 سال حبس تعزیری یعنی جمعاً 45 سال حبس تعزیری را صادر کرد. اتهامات وارده تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی عنوان شده است. در خرداد ماه 92 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر تبریز به ریاست قاضی ایمانی این حکم را تایید کرد.

افزودن نظر جدید