آغاز روند اخراج از کار تعدادی از هواداران آقای کاظمینی بروجردی

بنا به گزارشهای رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، روند اخراج تعدادی از هواداران آقای بروجردی که قبل از انتخابات نمایشی رژیم آغاز شده است، در یک اقدام غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی با اخراج سه نفر از بانوان به نام های فاطمه سامنی، زهرا عبدالله وند و مریم عظیمی، که در موسسه غیردولتی مشغول به کار بوده اند ادامه یافته است.

اخراج این سه نفر در حالی صورت گرفت که ایشان در محل کارشان بسیار توانمند و مسئولانه فعالیت می کردند و هرگز به آنها اخطار یا پیام عدم رضایتی از سوی کارفرمای مربوطه ابلاغ نشده بود.

یکی از این بانوان، متعجب و معترض از کارفرمای خود علت را جویا شده بود و رییس مؤسسه  در جواب گفته بود: "من از کار شما نهایت رضایت را دارم، ولی مجبورم که شما را اخراج کنم!". او در مقابل سوال این بانو مبنی بر این که "آیا وزارت اطلاعات شما را مجبور کرده است؟"، سکوت کرده و سرش را به زیر انداخت.

اخیرا آقای بروجردی و خانواده اش به شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند تا ضمن نوشتن توبه نامه دست از ادامه مبارزات خود بردارند و در پی آن، این تهدیدها تعدادی از هواداران ایشان  را که پرونده هایشان هنوز در دادگاه ویژه باز است نیز شامل شده است. این اخراجها هم به نوعی اجرای سناریوی رژیم برای به زانو درآوردن آقای کاظمینی بروجردی است که انسانی مسئولیت پذیر است و هرگز راضی به آزار و هزینه دادن هوادرانش نیست.

یادآوری می گردد دادستان قدیانی در دادگاه ویژه روحانیت خطاب به آقای بروجردی گفته بود: "مقام معظم رهبری پذیرفته اند در ماه مبارک رمضان برگه مرخصی درمانی را امضا کنند، ولی به شرط آن که تعهدنامه ای با خط خودت بنویسی که بعد از آزادی جلسه ای برگزار نکنی و با خارج هم مصاحبه نکنی".

در بازجوئیهای روز 17 تیرماه نیز یکی از مسئولین پرونده آقای بروجردی در نهایت وقاحت ایشان را تهدید کرده و گفته است: "شما خیلی گستاخانه با نظام برخورد می کنید و سایت ها پر است از حرفهای شما، ما می توانیم همین امروز آزادت کنیم و چند روز بعد از آن هم با یک گلوله خلاصت کنیم. خودت می دانی که این کار برای ما چقدر آسان است. پس بهتر است آخرین فکرهایت را بکنی و تصمیمت را بگیری".

"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تهدیدات و فشارها علیه آقای کاظمینی بروجردی و اخراج هواداران وی از کار که بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد، را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به تهدیدات، فشارها و اذیت و آزارها علیه آقای کاظمینی بروجردی و هواداران وی است.

افزودن نظر جدید