تسلیت بمناسبت درگذشت کامبیز روستا

با کمال تاسف و تاثر از درگذشت مبارز آزادیخواه و دوست قدیمی مان دکتر کامبیز روستا، فعال کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویات ایرانی که سالها از رهروان مصدق و همراهان جبهه ملی ایران بود، آگاه شدیم. بدینوسیله فقدان وی را به همه بازماندگان و دوستان ایشان تسلیت میگوئیم.

ابوتراب ابوترابی، مسعود ادیب، بهروز آذرنوش، ابوالفضل اردوخانی، مهندس حسین اسدی، دکتر حسین اشراقی، کورش افطسی، دکتر محمد اقتداری، پری الفتی، بهزاد امیری، علی ایل بیگی، محمود جعفری، دکتر حسین جوادی، هرمز خیلتاش، مهندس ناصر دارابی، دکتر مهدی روسفید، علی اصغر سلیمی، بهرام شفیعی، مهندس ناصر شیرازی، دکتر باقر صمصامی، دکتر احمد طهماسبی، منوچهر فاضل، دکتر فرهاد فراست، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر مسعود کاظم زاده، فرزانه کاظمی، مهندس سعید کاظمی، دکتر عزیزالله کرملو، پروفسور ناصر کنعانی، حسن لباسچی، مهندس بهمن مبشری، مهندس خسرو مسیح، دکتر محمدعلی مهرآسا، محمود مهران ادیب، فریده مهمنش، دکتر همایون مهمنش، مهندس سعید میراب زاده، نیما ناصرآبادی، مهندس دارا نیروئی، منوچهر واثق نوری6 مرداد 1388 - 28 ژوئیه 2009

افزودن نظر جدید