غرفه مشترک سه سازمان چپ ایرانی در جشن اومانیته

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

در تاریخ 13، 14 و 15 سپتامبر در " دهکده جهانی" در پارک "کورنو" (حومه پاریس)
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:
3sazemanchap.humanite@gmail.com  

افزودن نظر جدید