شیفته - سوگ سیاوشان

در ارج گذاری به کشتگان شهریور 1367، با همکاری مانی، نیماد، شیفته، افشین آوا و فرهاد تالشی فیلم زیرتقدیم به همۀ مادران داغدیده و بازماندگان ... رژیم جمهوری اسلامی در تابستان 1367، در کمتر از دو ماه، هزاران زندانی سیاسی را به طور دسته جمعی قتل عام و در گورهای دسته جمعی به خاک سپرد. این فاجعۀ ملی نقطۀ اوج کشتار مخالفان رژیم درزندان های جمهوری اسلامی در دهۀ1360 است که طی آن نزدیک به چندین ده هزار تن ناپدید و یا زیرشکنجه و در برابر جوخه های مرگ جان سپردند.
یاد همۀ آن جان از دست دادگان راه آزادی و میهن گرامی و جاودان باد!

 " سوگ سیاوشان " 
ای خاک! فرزندم چه شد؟ آن رفته در بندم چه شد؟
ای باد! بوی او کجاست؟ آن مِهرِ دلبندم چه شد؟
گروه کُر
آن مادران، شیرآوران در شهرِ سوگِ خاوران 
چهره فرو بُرده به خاک در جستجوی کشتگان:
مادر:
ای خاک! فرزندم چه شد؟ آن رفته در بندم چه شد؟
ای باد! بوی او کجاست؟ آن مِهرِ دلبندم چه شد؟
سر میکشم چون سرکشان هم درعیان، هم در نهان
یابم مگر از او نشان در این زمین، یا آسمان
آن ماه خوبانم چه شد؟ فرزند ایرانم چه شد؟
آن ماهِ روشن، آن بلند؟ آن مهرِ تابانم چه شد؟
گروه کُر:
آن مادران، شیرآوران سیمرغ های این جهان
چهره به سوی خاوران در جستجوی عاشقان:
مادر:
فرزند خونین جامه را شاهین پَر افشانده را
کشتند این اهریمنان دُردانه را، دُردانه را
سوگ سیاووشان کنم نفرین به خاموشان کنم

فریاد را چون پرچمِ خیل سیه پوشان کنم
شورش به گیتی افکنم بنیاد ظالم برکَنَم
بانگ بلند خشم را پرواز خاموشان کنم!
گروه کُر
ای مادران، شیرآوران! در سوگ و خاک خاوران
ای خیل خونین جامه گان ای پرورنده عاشقان
سوگ سیاووشان کنیم نفرین به خاموشان کنیم
فریاد را چون پرچم خیل سیه پوشان کنیم ای مادران!

برای دیدن فیلم لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
 

افزودن نظر جدید