بمناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید


اول مهر زنگ‌های مدارس و دانشگاه ها به صدا درآمد و با خود طنین صدای شادمان کودکان، نوجوانان و جوانان میهن برای تحصیل و فراگیری علم و دانش را به ارمغان آورد. امسال حدود ۱۲ میلیون دانش آموز، بیش از یک میلیون معلم و ۴ میلیون دانشجو با شور و امید سر کلاس حاضر شدند. ما این روز خجسته را به همه دانش آموزان و دانشجويان، خانواده ها، معلمین و استادان دانشگاه ها تبریک می گوئیم .

همزمان با این شور و اشتياق، در آنسوی دیوار مدارس هزاران کودک آرزومند تحصیل با حسرت و با چشمانی گریان، هم چنان در چهار راه ها و کارگاه ها، برای برای لقمه نانی به اجبار از دنیای کودکی جدا شده و بسیار زود و نابهنگام وارد بازار کار شده و مورد استثمار قرار می گیرند .کودکان کار و کودکان خیابانی بی پناه ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتمائی را تشکیل می دهند.

امسال هزاران کودک و نوجوان میهن ما از رفتن به مدرسه و استفاده از حق مسلم و اولیه تحصیل باز ماندند. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بازمانده از تحصیل داریم. این گروه بزرگ اساسا متشکل از کودکان و نوجوان شش تا ۱۷ ساله در کشور است که یا به مدرسه نرفته‌اند یا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند.

بحران اقتصادی، افزايش فقر و بيکاری، بالا رفتن نرخ تورم، تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج گسترده کارگران از واحدهای توليدی و سياست های مخرب دولت احمدی نژاد در کاهش سطح زندگی کارگران و زحمتکشان کشور و بالنتيجه در افزايش کودکان کار و بازماندن گروه وسيعی از کودکان و جوانان ار تحصيل نقش جدی داشت. در حالی که در طی هشت سال گذشته، دولت حدود ٧٠٠ ميليارد دلار از فروش نفت در آمد داشت.

در کشور ما در دوره جمهوری اسلامی مراکز آموزشی همواره کانون چالش بين نيروهای تاريک انديش و روشنگر بوده است. در هشت سال گذشته سايه نگاه تاريک انديشانه و خرافاتی بر امر آموزش در مدارس و دانشگاه ها سنگين تر شد و مراکز آموزشی به عرصه يکه تازی نيروهای واپسگرا تبديل گرديد، معلمين معترض و دانشگاهيان منتقد يا به بند کشيده شدند و يا اخراج و بازنشسته گرديدند.

به نظر ما توجه ويژه به امر آموزش، حذف امر پرورش از وزارت آموزش و پرورش، اختصاص بودجه لازم برای مراکز آموزشی، بازنويسی کتاب های درسی و حذف نگرش واپسگرا و خرافاتی از کتاب ها، تغييرات در کادر وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی، توجه اکید به کودکان کار و کودکان خیابان، بايد در الویت کارهای دولت آقای روحانی قرار گیرد.

ما ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و دانشجويان میهن در سال تحصیلی جديد، امیدواریم که سال آینده شاهد حضور همه کودکان و مشتاقان به تحصیل در مدارس باشیم .

بخش: 

افزودن نظر جدید