بولتن کارگری شماره 1: انتصاباتی که خط مشی آتی دولت را ترسیم می کنند

برای مشاهدۀ بولتن روی لینک زیر کلیک کنید.

boultan_1.pdf

افزودن نظر جدید