نگذاریم تابستان ۶۷ تکرار شود!

در دو ماه اخیر مردم ایران شاهد اعدام های نسبتا گسترده ای بوده اند. تنها در هفته گذشته ١٦ نفر از زندانیان سیاسی در یک اقدام تلافی جویانه ، درست ١٢ ساعت پس از حمله گروه "جیش العدل" به پاسگاهی در سراوان، به جوخه مرگ سپرده شدند. دو تن دیگر از زندانیان سیاسی و از هموطنان کرد نیز همزمان اعدام شدند. دهها تن دیگر از زندانیان سیاسی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. 
پدیده اعدام در جمهوری إسلامی پدیده جدیدی نیست. در دهه شصت و به خصوص در سال ٦٧ مردم ایران شاهد کشتار هزاران تن از دگر اندیشان، در زندان های سراسر کشور بوده اند. در آن دوره سیاه، حکومت بیش از اکنون قدرتمند بود و جامعه تازه از بار جنگی ٨ ساله رهائی یافته بود. در آن سال ها، خبر این کشتار در جامعه ضعیف منعکس شد. اگر در آن شرایط، سکوت رسانه ها تا حدودی قابل توجیه بود، امروز این واکنش ضعیف نسبت به کشتار زندانیان در زندان، قابل درک نیست. این اعدام ها، از نظر حقوقی ترویج بی قانونی و لگدمال کردن حقوق بشر و تنزل نقش دولت از حامی قانون و امنیت شهروندان به عامل هرج و مرج است، به لحاظ اجتماعی، بازگشت به دوران جوامع بدوی و عصر انتقام جوئی های قبیله ای است. 
ما تعدادی از بازماندگان جانباختگان راه آزادی، همیشه نگرانی خود را از تکرار فاجعه کشتارهای این دهه به خصوص کشتار سال ۶۷ در زندان ها در ابعادی دیگر، بیان داشته و اعلام کرده ایم که دادخواهی، انتقامجوئی نیست، معنایش اجرای عدالت است، برای عدم تکرار جنایت. ما اگر خواهان افشای آمرین و عاملین آن کشتار و محاکمه آنان در یک دادگاه مردمی بوده ایم، اگر با تمامی فشارها، تهدیدها و بی عدالتی هایی که حکومت جمهوری اسلامی بر خانوادهای جانباختگان روا داشته است هنوز از پا ننشسته ایم و خاوران را بعنوان سند جنایت حفظ نمودیم، فقط بخاطر جلوگیری از تکرار فاجعه بوده است، تا جان های شیفته دیگری در تاریکی و سکوت بقتل نرسند. 
زمانی که پور محمدی یکی از اعضای سه نفره هیئت مرگ در زندانها در سال شصت هفت به وزارت دادگستری رسید، بدان وسیعاً اعتراض شد. اینک می بینیم که باز جنایت مشابه سال ٦٧ هر چند کم شمارتر اما به لحاظ کیفیت جنایت، در همان سطح، در حال تکرار است. 
ما از جریانات سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه های ارتباط جمعی و تمامی وجدان های بیدار میخواهیم که در این مورد سکوت نکنند و با انعکاس اخبار این إعدامها، نهادهای دموکراتیک و افکار عمومی مردم جهان را از این عملکرد شوم مطلع کنند تا فشار به جمهوری اسلامی مانع تکرار اینگونه جنایات شود. اگر اعدامهای دهه شصت و کشتار خونین تابستان ٦٧ در سکوت رسانه ها داخلی و خارجی، انجام گرفت و انعکاس نیافت، اگر صدای هزاران خانواده اعدامی در آن سالها طنینی نداشت و اگر عزیزان ما در گورهای دسته جمعی در خاک شدند، اما حال که امکانات نیروهای دموکراتیک در سطح ملی و بین المللی افزایش چشمگیری یافته است، موظفیم تمام توان خود را بکار گیریم تا در برابر تکرار فاجعه ایستادگی شود. 

ما امضا کنندگان این بیانیه علیه این جنایت اعلام جرم می کنیم و تمام وجدانهای بیدار در داخل و خارج از کشور را به پشتیبانی از حرکتی عمومی فرا می خوانیم. امید داریم که همه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند، برای توقف کشتار و عقب نشاندن جمهوری اسلامی به هر شکل که میتوانند وارد یک کارزار مشترک شوند. 

اسامی امضا کنندگان:
 
باقر ابراهیم زاده 
پروین ابراهیمی 
مستوره احمدزاده 
باقر احمدی 
طیبعه اخوان 
حسن آزاد 
محمد أعظمی 
عاطفه إقبال 
فریده اکبری 
شیرین امیری 
فرامرز امیدوار 
ایراندخت انصاری 
منیره برادران 
فواد تابان 
حسن حاتمی 
رخشنده حسین پور 
میهن جزنی 
تقی خان 
علی دماوندی 
ایران رضا زاده 
بهاره منشئ رودسری 
بیژن منشئ رودسری 
فخری زرشگه 
پروانه سلطانی 
مختار شلالوند 
مریخ صابری 
بانو صابری 
نبی صمیعی 
ویدا طالبی 
راحله طارانی 
رویا غیاثی 
مسعود فتحی 
پرستو فروهر 
منیر فرهودی 
شکوفه قبادی 
رئوف کعبی 
رضا کعبی 
ساسان کیانی 
مصطفی گل محمدی 
مینا لبادی 
عفت ماهباز 
مرسده محسنی 
فائزه محسنی 
رامین معلم 
خاطره معینی 
رضوان مقدم 
میر شجاع ملکوتیان 
هومن موسوی 
زیبا موزنی 
مریم نوری 
ناهید همت بلند 
تاج دولت همتی 
ناجی یخچالی

اسامی نهادهای حقوق بشری

اتحاد برای ایران

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی پاریس

انجمن کردهای پاریس

انجمن مدافع دموکراسی در ایران- جنوت کالیفرنیا

حامیان مادران پارک لاله- لس آنجلس

حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

حامیان مادران پارک لاله – تروندهایم

حامیان مادران پارک لاله - کلن

رادیو پیام کانادا

کانون فرهنگ و هنر – فرزنو

کمیته خاوران - نروژ

کمیته اقوام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته ایرانی- نروژی حمایت از مبارزات مردم ایران- نروژ

کیهان لندن- کیهان آنلاین

گروه مادران هامبورگ
 

اسامی فعالان سیاسی و مدنی

1- آقائی حمید

2- آوخ ابراهیم

3- آبار بهرام

4- آتای آرزو حسین

5- آزاد افسون

6- آهنین عسگر

7- اکرمی رضا

8- اشکان فرید

9- اردلان یوسف

10- انصاری وهاب

11- انصاری رضا

12- انصاری منصور

13- انصاری محمد

14- ابراهیمی حیدر

15- ابغری  شهلا

16- احسنی نادر

17- احمدی رزا

18- احمدی حمید

19- احمدی فریدون

20- احمدیان  خشایار

21- احمدیان پریسا

22- احمدیان صابر

23- اردبیلچی منصور

24- ارژنگ میترا

25- ارس کمال

26- اسد پور اسماعیل

27- اسدی همشنگ

28- اسدیان جهانگیر

29- اشتری کامران

30- اشجاری ناصر

31- اعظمی فر مهران

32- افضلی ناظم

33- افصحی حسین

34- اقتصادی کاوه

35- الله کرمی جهان

36- ال علی محمره کوثر

37- امامی بهرام

38- امیدوار سارنگ

39- امیدی اشرف

40- امیرخسروی اروند

41- امیری حسن

42- امیری محمد

43- انزلی شاهین

44- اوم معروف

45- ایازی شهریار

46- ایران آرش

47- ایرانی شهرزاد

48- ایزدی اصغر

49- ایماز بابک

50- باغبان فرهاد

51- باقرپور  خسرو

52- باقرپور دانش

53- باقری مهناز

54- بهداد سهراب

55- براتی بهرام

56- بندری خسرو

57- بیات حسن

58- بقائی برومند

59- بقراط الهه

60- بهاردوست شهلا

61- بوتاریان  حمید

62- پاکدامن ناصر

63- پایان آیدا

64- پزشکی ژینوس

65- پرنک مینا

66- پرهیزی سهیل

67- پور برادر فواد

68- پور برادر گلاره

69- پورداوی محمد

70- پویان راد  شهریار

71- تالشی فرهاد

72- تبعی سهیلا

73- توانگر ابراهیم

74- تاثریان زری

75- ثابت فریبا

76- جباری مهدی

77- جعفرزاده ناهید

78- جعفری حسن

79- جمالی بهمن

80- جمیله فخیم

81- جهانگیری لطف اله

82- جهانی سپهر

83- جوادی مهناز

84- جواهری فروغ

85- بهزادی امیر

86- جهانزاد بهروز

87- چنگائی بهنام

88- حاجزاده فلاح مسعود

89- حاجبی ویدا

90- حاجیان سه پله منیژه

91- حبیبی  بهارک

92- حسنی  حسن

93- حسین پور هوشنگ

94- حسینی  محمد

95- حسینی امیرد فرفرزانه

96- حسینی حمید

97- حسینی شاهو

98- حسینی نائی محمد

99- حسینی ناهید

100- حسینی نیشتیمان

101- حقیقت  نصرالله

102- حقیقت سارا

103- حکمتی اکبر

104- حمیدی بهروز

105- حنیفی سیروان

106- خاکی محمد

107- ختائی  اسماعیل

108- خرازی حمید

109- خسروآبادی جانی

110- خسروشاهی آزاده

111- خسروی خسرو

112- خسروی بهروز

113- خوشامن محمد

114- خوشبین محسن

115- خیاط دیاکو

116- خیرابادی اتنا

117- دائمی آتنا

118- دادگر ایلیا

119- دارابی جواد

120- درویش پور مهرداد

121- درویشیان میترا

122- درخشان رضا

123- دریائی حسین

124- دباغی شهلا

125- دلبری معصومه

126- دواندری یحیی

127- دوشوکی عبدالستار

128- دولت آبادی عزت

129- دولت آبادی حسین

130- رئوفی کامران

131- رحماني مهدي

132- رحیمیان عباس

133- رضازاده اصغر

134- رضایی فرهنگ

135- رضائی فاطمه

136- رضائی جواد

137- رمضانزا داود

138- رکنی فرهمند

139- روزبه تقی

140- رودسری مسعود

141- رودکی میثم

142- رناسی احمد

143- زربخش مجید

144- زهتاب حسن

145- زهتاب ملیحه

146- زندی سیامک

147- زیندین  اصغر

148- ساکی رحمان

149- سجودی فزی

150- سخایی احمد

151- سربازی علیرضا

152- سعدی صبا

153- سعیدی رازی

154- سلام صبار

155- سلطانی فهیمه

156- سلطانی مینا

157- سلماسی امیل

158- سماواتی اشرف

159- سوری اکبر

160- سیادت مجید

161- سیادتی پروانه

162- سیدی نصیر

163- سیف اکبر

164- سیف اللهی لیلا

165- شام محمدی کریم

166- شاملی سحر

167- شاه حسینی فرامرز

168- شب افروز مسعود

169- شجاع  روح الله

170- شجاعی فریده

171- شجاعی علی

172- شفیعی  آزاده

173- شفیق شهلا

174- شمسی زکیه

175- شنه

176- شهسواری محمد

177- شیبی محمد صالح

178- شیبانی حامد

179- صابر مریتا

180- صادقی امیر

181- صادقی مرتضی

182- صبوری احمد

183- صدارت علی

184- صدیق پور سوفیا

185- صدیقی ناصر

186- صفا فاطمه

187- صلواتی سوسن

188- صمد علی

189- صمدی پروانه

190- طارانی راحله

191- طالبی اشکبوس

192- طاهری حسن

193- طبیت غفاری هبت

194- طیاری فروغ

195- عباسی کیکاوس

196- عبدالرحیمی رباب

197- عبدالعظیمی اسماعیل

198- عبدی پور مزدک

199- عرضیده فرهاد

200- عظیمی فرزانه

201- عظیمی مریم

202- عظیمی فرد کتایون

203- علیپور بیژن

204- عیوق معصومه

205- غفوری فریبا

206- غفوریان ساناز

207- غلامی شهناز

208- فاطمی باقرفانی اشکان

209- فدایی بهروز

210- فرامرز بهار

211- فرح سوق حمید رضا

212- فرخی مصطفی

213- فرهودی ویدا

214- فریابی فرشید

215- فلاح نژاد هدایت

216- فه راد جوانمرد

217- فیضی رضا

218- قاضی سیروس

219- قاضی زاده ناصر

220- قاعریان لائتشیا

221- قربانی عباس

222- قنبری فرزاد

223- قنبری شهرام

224- قویدل کوروش

225- قیاس پور حامد

226- کاخساز ناصر

227- کاشفی محمد

228- کاملی محسن

229- کاووسیان احمد

230- کاویانی فریبا

231- کردستانی آریاس

232- کردوانی کاظم

233- کردی رضا

234- کریمی آذر

235- کریمی بهزاد

236- کریمی علی

237- کریمی اسفندیار

238- کریمیان گلشید

239- کسرائیان سودابه

240- کسرائین سیروس

241- کسرائیان حجت

242- کشتگر علی

243- کلانتری حبیب

244- کلایی علی

245- کمالی کیانا

246- کوکبی مهناز

247- کوهسار مرند اکرم

248- کولیوند سوزان

249- گلستانی خسرو

250- گلستانی داریوش

251- گلی ریحانا

252- گوهرزاد رضا

253- لاجوردی حسین

254- لاهورپور بهزاد

255- لشکرزاهی ابراهیم

256- لطف الله نژادیان امیر

257- لینس مو

258- مامله واریا

259- ماملی عزیز

260- مبشری سهراب

261- مجلسی  داریوش

262- مجتهدپور مهدی

263- محمد خوش امن محمدرضا

264- محمدی زهره حبیب

265- محمدی سارا

266- محمدی عادل

267- محمدی فرحناز

268- محمودی نقی

269- محمودی فواد

270- مختاری علی

271- مختاری پرویز

272- مختاری منوچهر

273- مرادخانی محمود

274- مرادی عباس

275- مرادیان آزاد

276- معصومه م

277- مسعودی عباس

278- معتضد سرور

279- معمارپوری مهدی

280- مقدم خدیجه

281- مقدوری داود

282- ملک پروین

283- ملک میلاد

284- ملک پور الهام

285- ملکی خسرو

286- ممبینی امیر

287- مومنی باقر

288- منفردی حسین

289- منصوری سیروان

290- مهدوی مریم

291- مهدیزاده رسول

292- مهر جمشید

293- مهر فومنی  مینو

294- مهرآور ناصر

295- موسوی خلیفه

296- موسوی صالحه

297- موسویان مریم

298- میر ماه

299- میرزاوند محمود

300- میرستاری انور

301- میرشکاری میترا

302- میرفتروس علی

303- میرمکری پرویز

304- میریان اشعه

305- میهن دوست ستاره

306- ناجی حبیب زاده فرشته

307- نادری حسن

308- ناصری نسرین

309- نایب هاشم حسن

310- نجاتی احمد

311- نجد حسین

312- نجفی شیرین

313- نجفی صبری

314- نجم ا لدین محموودی محمدرضا

315- نصیری محمد

316- نعیمی زهره

317- نعیمی حمید

318- نفیسی رودابه

319- نمازی مهرداد

320- نوری زاده ن

321- نویدی پرویز

322-  نیری ایرج

323- نیکی مرتضی

324- واحدی پور ایرج

325- وریانی جهانگیر

326- هیبت اله پور محمد رضا

327- هیوا رضا

328- یزدیان منوچهر

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

تاثيرى هم كه اين طومارها در رفتار حاكميت نداشته باشد، بر الزام اعتراض وجدان هاى بيدار مهرى ست كه مى زند.