دعوت به بحث و گفتگو در باره مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ

بدین وسیله برگزاری سومین و چهارمین جلسات پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 را به قرار زیر به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقمندان می رسانیم:

جلسۀ سوم

موضوع جلسه: مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ : کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

زمان: یکشنبه 17 نوامبر 2013

از ساعت:

21:30  تا 01:30 به وقت تهران 

19:00  تا 23:00 به وقت اروپا

11:00 تا 15:00 به وقت شرق امریکا

آغاز گران بحث در این جلسه بهزاد کریمی و رسول آذرنوش خواهند بود.

جلسۀ چهارم

موضوع جلسه: مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ: چه نوع حزبی؟

زمان: یکشنبه 24 نوامبر 2013

از ساعت:

21:30  تا 01:30 به وقت تهران 

19:00  تا 23:00 به وقت اروپا

11:00 تا 15:00 به وقت شرق امریکا

آغاز گران بحث در این جلسه بهروز خلیق و علی پورنقوی خواهند بود.

در این جلسات، وقت کافی به شرکت کنندگان داده می شود تا موضوعات مبانی نظری سیاسی تشکل چپ که تعیین آن ها هدف این مرحله از بحث هاست، مورد طرح و گفتگو قرار بگیرند. اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسات پالتاکی 17 و 24 نوامبر که هنوز در ارتباط با پروژه وحدت قرار ندارند، برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند:

tamas@vahdatechap.info

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ ۹ نوامبر ۲۰۱۳

منبع: 
سایت وحدت چپ
بخش: 

افزودن نظر جدید