بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر

در بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر در پانزدهمین سالگرد به خون خفتنشان ما را تنها نگذارید.

روز جمعه یکم آذرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر

خیابان سعدی جنوبی، خیابان هدایت (شهید قائدی)، کوچه مرادزاده (روبه‌روی خیابان علایی)، پلاک ۱۸

 پرستو فروهر، آرش فروهر

افزودن نظر جدید