به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتگو با پروین بختیارنژاد و سهیلا وحدتی

به مناسبت ٢٥ نوامبر

 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

 

گفتگو با

پروین بختیارنژاد و سهیلا وحدتی

پيرامون عدم همراهی مردان برابری­خواه با اهداف جنبش زنان و خشونت کلامی

در اتاق پالتاک سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

 

شنبه ٢٣ نوامبر۲۰۱۳ از ساعت ٣٠.٢٠ تا ٣٠.٢٣ شب به وقت اروپای مرکزی

 

آدرس اتاق:

irAn fadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید