بحث و گفتگو: چه نوع حزبی؟

 بحث و گفتگو

در باره

مبانی تشکل چپ : چه نوع حزبی؟

بدین وسیله برگزاری چهارمین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر2013 را به قرار زیر به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقمندان می رسانیم:

موضوع جلسه: مبانی تشکل چپ : چه نوع حزبی؟

زمان : یکشنبه 24 نوامبر 2013

از ساعت :

21:30  تا 01:30 به وقت تهران 

19:00  تا 23:00 به وقت اروپا

11:00 تا 15:00 به وقت شرق امریکا

آغاز گران بحث در این جلسه :

بهروز خلیق

علی پورنقوی

در این جلسه، وقت کافی به شرکت کنندگان داده می شود تا در باره مختصات و الگوی حزب مورد نظر در پروژه وحدت چپ طرح نظر و گفتگو کنند.

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی  24 نوامبر که هنوز در ارتباط با پروژه وحدت قرار ندارند، برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار نظری ـ برنامه ای
پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

افزودن نظر جدید