برگزاری کنفرانس پيرامون مسائل نظری چپسه جريان چپ، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران و گروهی از کنشگران چپ، مدتی است که برای "شکل دهی تشکل بزرگ چپ" وارد گفتگو و همکاری شده و برنامه مشترکی را برای پيشبرد پروژه پی ريخته اند.

در راستای پيشبرد پروژه وحدت چپ، کنفرانسی با شرکت اعضای سه سازمان، کنشگران چپ و علاقمندان به اين پروژه پيرامون مسائل نظری چپ برگزار می شود.

 

موضوعات کنفرانس

١. کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟

٢. چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟

 

زمان کنفرانس

شنبه ٣٠ نوامبر از ساعت ١٠ تا ٢٠ به وقت اروپای مرکزی

يکشنبه ١ دسامبر از ساعت ١٠ تا ١٨ به وقت اروپای مرکزی

 

پخش مستقیم کنفرانس در پالتاک

علاقمندان می توانند مباحث کنفرانس را مستقیما از طريق پالتاک تعقيب کنند.

 

آدرس اتاق پالتاک

vahdatechap

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East – Iran

 

برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد پروژه می توانيد به سايت وحدت چپ مراجعه کنيد:

http://vahdatechap.com

 

برای دریافت اطلاعات در مورد کنفرانس می توانيد با آدرس زیر تماس بگیريد: tamas@vahdatechap.info

 

گروه کار تدارک و سازماندهی
پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

افزودن نظر جدید