اطلاعيه برگزاری کنفرانس پيرامون مبانی وحدت چپ

 در روزهای شنبه ٣٠ نوامبر و يکشنبه ١ دسامبر ٢٠١٣، کنفرانس پيرامون مبانی نظری تشکل چپ حول دو موضوع "کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟" و "چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟" در کشور آلمان ـ کلن برگزار گرديد. اين کنفرانس در راستای پيشبرد پروژه وحدت چپ است. در اين کنفرانس عده ای قابل توجه از اعضای سه سازمان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی از علاقمندان به پروژه وحدت چپ شرکت داشتند. 

 برای موضوع "کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟" دو پانل در روز اول و برای موضوع "چه نوع حزبی (الگوی حزبی)" يک پانل در روز دوم در نظر گرفته شده بود. در هر پانل چند تن از شرکت کنندگان که قبلا مطلب خود را در اختيار گروه کار نظری ـ برنامه ای قرار داده بودند، گشاينده بحث ها بودند. بدنبال آن شرکت کنندگان در کنفرانس به اظهار نظر می پرداختند. وفت عمده کنفرانس، به اظهار نظر شرکت کنندگان اختصاص داده شد. در پانل اول آقايان احسان دهکردی، بهروز خليق، شيدان وثيق و منوچهر مقصودنيا و در پانل دوم آقايان بهزاد کريمی، رسول آذرنوش، مهدی فتاپور و نادر عصاره شرکت داشتند. در روز دوم گشايندگان بحث آقايان بهروز خليق، شيدان وثيق و علی پورنقوی بودند.

 شرکت کنندگان در کنفرانس در هر دو روز فعالانه در بحث ها شرکت کردند و ديدگاه های خود را بيان نمودند. بعد از ظهر روز دوم و با پايان يافتن بحث های نظری، شرکت کنندگان پيشنهادهای خود را در مورد برنامه های آتی  ارائه دادند.

در کنفرانس، بحث های مفيد و راه گشا انجام گرفت، بر باور به ارزش های چپ، سوسياليسم و دموکراسی به عنوان مولفه هائی از مبانی وحدت و اهمیت دستیابی به مبانی برنامه ای چپ برای کشورمان ایران تاکيد گرديد. تعدادی از شرکت کنندگان خواستند که فعالیت نظری بر برنامه و استراتژی سياسی متمرکز شود. اين خواست وجود داشت که به تدريج بحث ها در جهت تدوين منشور وحدت سوق پيدا کند.

 بحث ها و گفتگوها در فضای رفيقانه و احترام آميز صورت گرفت. کنفرانس اراده و عزم سه سازمان و کنشگران چپ برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت چپ را نشان داد. عزم و اراده ای که از چند سال قبل آغاز شده و پيگيرانه پيش رفته است. کنفرانس، با دستیابی به اهداف خود پايان يافت.

 

افزودن نظر جدید