فایلهای صوتی نشست پالتاکی به مناسبت ٢١ آذر

تجارب، درس ها و تاثیرات آن بر حرکت ملی آذربایجان تا کنون، پنجشنبه 12 دسامبر 2013
بخش: 

افزودن نظر جدید