گزارش صوتی - تصويری از کنفرانس وحدت چپ - بخش دوم

بخش دوم گزارش از کنفرانس پيرامون مبانی وحدت چپ، در روزهای شنبه ٣٠ نوامبر و یکشنبه اول دسامبر ٢٠١٣ (٩ و ١٠ آذرماه ١٣٩٢)، در شهر کلن آلمان برکزار گردید. در این کنفرانس تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و گروهی از کنشگران چپ و تعدادی از فعالین چپ علاقه مند به سرنوشت این پروژه کار، شرکت داشتند و در روند بحث ها و گفتگوها مشارکت فعال کردند. دوستان و رفقا می توانند در لینک زیر ادامه بحث ها را پیگیری کنند

wjwh_mshtrkh_w_tfwt_h_pyrmwn_khdm_chp_khdm_swsylysm_bkhsh_dwm

منبع: 
شبکه تصویری - صوتی رسانه

افزودن نظر جدید