معجزه عشق

اسطوره‏ ها چراغ راهنمایند

هشدار!

در گم بیشه‏ ها درجا نزنیم.

از خورجین ستارگان

خوشه ها گندم و دفترها ترانه به شمار انسان‏ها برداریم

تا

از قدرتشان سرشار شویم،

و گام‏های لرزانمان را استوار سازیم.

و "عشق" که منبع لایزال توانایی است

و"حدیثی" است مجمل و همواره شکوهمند،

ویرانگر و دوران ساز.

که جانمان را از انگبین خود سیراب کرد.

که دلهامان را تسخیرکرد،

و باروری زندگی را، چونان پهلوانان اساطیری

در بازوانمان نهاد.

و زرهی پولادین بر تنمان پوشاند،

تا در این راه نفسگیر گام برداریم.

و ما

گام برداشتیم در این راه نفسگیر

که آغازگر نبض زندگی است

چه زیباست آن اندیشه

که غوطه می زند

در بیکران هستی ِ جانبخش

و آرزوهای بسیار را می پروراند

در دل خویش

چه شکوهمند است آن راه،

که بی مهابا، با عشق و با امیدش می‏ پیماییم.

بخش: 

افزودن نظر جدید