دعوت به بحث و گفتگو درباره استراتژی سیاسی چپ

دعوت به بحث و گفتگو

درباره استراتژی سیاسی چپ

موضوع جلسه: مفهوم استراتژی سیاسی چپ و مولفه های آن

زمان:  ۶ بهمن ۱۳۹۲  - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴

از ساعت :

۲۱:۳۰  تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰  تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا

 

آغاز گران بحث در این جلسه:

فرامرز دادور، مهدی فتاپور، جمشید مهر و بهزاد کریمی


آدرس اطاق:


Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific – Vahdatechap

در این جلسه، وقت کافی به شرکت کنندگان داده می شود تا طرح نظر و گفتگو کنند.

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق تشکیلات خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی  ۲۶ ژانويه ۲۰۱۴ که هنوز در ارتباط با پروژه وحدت قرار ندارند، برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار سیاسی

پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

چپ باید دوباره خود را بشناساند و تعریف مشخصی از خود و پیرامون خود نمایید و با شرایط دوران رشد کند ، اما چپ موقعی میتواند به این امر دست زند و در یک جامعه بنعوان الترناتیو دموکرات و بالنده شناخته شود که به راست زدائی درونی و طرد تفکرات راست در درون خود بپردازد اگر این امر صورت نگیرد و به از بین بردن باورهای بیمار گونه راست در درون خود نپردازد و با راست تحت عنوان جریان دموکراتیک مماشات کند ، هیچگاه نخواهد توانست در آینده بعنوان یک جریان چپ دموکرات و وحدت گرا شناخته شود . تنها تعریف چپ در راست زدائی در درون خود معنی پیدا میکند و آنگاه میتواند فعال و پویا رشد نماید این بیماری راست متاسفانه در اکثر سازمانهای چپ وجود دارد .