کارگا ههای تولید پوشاک یا قتلگاه کارگران زن !؟

کارگا ههای واقع در خیابان جمهوری ، میدان امام حسین و خیابان سپهسالار قدیم (صف)هر کدام به دلیل سودجویی کار فرمایان و نبود ایمنی کار ، جان کارگران را هر روزه تهدید می‌‌کنند .

مرگ اسفناک و دلخراش آزاد حق نظری و نسرین فروتنی نمونه‌ای از خروار است !

شرایط سخت کارگا ههای تولید پوشاک از عدم ثبات گرفته تا عدم امنیت شغلی‌ و نبود حمایت قانونی و نظارت صحیح بر محیط کار معضلات و مشکلات زنان شاغل در این کارگاهها را  چندین برابر کرده است .

اکثر کارگا ههای تولید پوشاک عموما تعداد کارگران آنها ده نفر یا زیر ده نفر هستند ، دقیقا مشابه همین کارگاه ده نفری که دچار حادثه آتش سوزی شد و جان کارگران زن را گرفت !

کارگا ههای ده نفره معمولا از حمایت قانون کار برخوردار نیستند ، ساعت کار آنها بیش از هشت ساعت ، قراردادها به شکل موقت ،اکثر زنان شأغل در این مکانها با قانون کار آشنایی ندارند و آگاهی  ندارند که  کارگاهی که در آن کار میکنند تحت پوشش قانون کارهست یا نه.

محیط کارگاههای تولید پوشاک غیر بهداشتی وغیرایمنی است ، بازرسان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارتی بر این کارگاهها ندارند وسود جویی بی‌ حد وحصر کارفرمایان باعث شده تا رعایت حداقل‌های استاندارد ایمنی را نکنند .

کارگران زن این کارگاهها ازسراستیصال واحتیاج ، برای تامین مخارج خانواده خود به ناچار تن به کاردراین محیطهای نا امن می‌‌دهند .

مرگ آذر ونسرین صرفاً ناشی‌ از باز نشدن پله آتش نشانها نبوده! نبود پله‌ اضطراری درساختمان برای فرار درمواقع ضروری مانند آتش سوزی بدون شک عاملی بس بزرگتر بوده !

مشکلاتی‌ به این عظمت که باعث گرفتن جان کارگران می‌‌شود باردیگر ضرورت اتحادیه‌های کارگری را برای بررسی‌ مسائل کارگری، مشکلات صنفی، جتمأعی وسیاسی آنان را نشان می‌‌دهد .

وجود اتحادیه می‌‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی، بیان خواسته‌های عادلانه ازکارفرما ودولت، کمک به آنان برای آشنایی با قوانین کاروتاثیر گذاری آنان درارتباط با حقوق انسانی‌ زنان کارگر باشد، مرگ این دو زن کارگر با ردیگر وحدت بین کارگران و استفاده از تجربیات کارگری وسازماندهی موثر برای حقوق کارگران را میطلبد ! 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید