بررسي تحولات كردستان: ديروز و امروز

زمان:

پنجشنبه ٣٠ ژانويه ٢٠١٤ از ساعت ٠٠.٢٠ تا  ٠٠.٢٣ به وقت اروپای مرکزی

 

آدرس اطاق:

 Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat      

برگزار كننده:

گروه كار ملی ـ قومی سازمان فدائيان خلق ايران ـ اكثريت

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

عزیزان جمهوری خودمختار مهاباد نه کردستان لطفا اصلاح فرمائید