سومین جلسه پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درآمریکای شمالی

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آمریکای شمالی سومین جلسه پالتاکی خود را تحت عنوان "افق سیاست خارجی ایران" در تاریخ یکشنبه ٢ فوریه ٢٠١٤ در ساعت ٢ بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، ٨ شب به وقت اروپای مرکزی و ٣٠.١٠ شب به وقت ایران برگزار خواهد نمود.

سخنرانان این جلسه خانم ملیحه محمدی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار و فعالین سیاسی آقایان ایرج واحدی پور و کیوان رشیدی بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر می توانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms

 Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

بخش: 

افزودن نظر جدید