خلیل جان یک سال گذشته است


طنین صدایت در گوشم همچنان زمزمه می کند. گذشت ایام هم نتوانست تسکینی براندوه ندیدنت باشد. شور وعشق ات به زندگی و مبارزه سرسختانه ات درس زندگی ما شد. همیشه در دلم و در کنارم هستی.

از تمامی دوستان و یاران به ویژه میهن و حسین عزیز که در آن لحظات پر رنج و طاقت سوز پیوسته در کنارمان بودند و قرار و آرام نداشتند و روح و جان دردمندت را نوازش می کردند؛ سپاسگذارم.

شایان ذکر است که به یاران و دوستان خلیل بگویم با توجه به ایده ها و اندیشه های خلیل بر این شدم که هزینه سالگرد او را به یونیسف  UNISEF (بخش کودکان سوریه ) اهدا کنم.

همسرت مهناز

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

چقدرسخت است باور اینکه دیگرخلیل پرشورو مهربان با ما نیست حتی پس از گذر این یکسال، یادش گرامی.
از مهناز عزیزبابت محبت بیدریغش درتمامی این لحظات جانکاه سپاسگزارم، واز سایرعزیزان که درلحظات سخت مهناز را هیچگاه تنها نگذاشتند.
احمد نجاتی