آموزش به زبان مادری حق تمامی ملیت های ایران است!


بعد از اینکه پایگاه اطلاع رسانی آقای روحانی بیانیه شماره 3 خود را در ارتباط با تدریس زبان مادری منتشر کرد، موجی از مخالفت را در مقابل این بیانیه شاهد بودیم. مخالفت "فرهنگستان زبان و ادب پارسی" در این بین جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است. آنها شوربختانه تدریس زبان مادری ایرانیان غیرفارس زبانان را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان" عنوان کردند. بیانیه علیرغم محدود کردن خود به قانون اساسی، قانونی که تبعیض های زیادی را نسبت به حقوق فرهنگی، سیاسی، مذهبی و... ساکنین غیر فارس کشور در خود دارد، با قبول تدریس زبان مادری ملیت های ایرانی غیرفارس، بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها گامی مثبت در جهت شناختن حقوق ملی-قومی گروه های اتنیکی غیرفارس برداشته است. صحبت کردن، نوشتن، خواندن و تدریس به زبان مادری حق شناخته شده بین المللی همه ملیت ها می باشد. حقی که تاکنون توسط جمهوری اسلامی حتی در حد قانون اساسی خود نیز رعایت نشده است، بلکه هنوز بصورت جدی مورد توجه و حمایت فرهنگیان و ادیبان زبان فارسی نیز قرار نگرفته است.

ایران دارای ملیت ها، اقوام و مذاهب مختلف با خواسته های فرهنگی، زبانی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی خاص خود میباشند. این تنوع فرهنگی و چند وجهی بودن تمدن ایرانی، بخشی از ثروت معنوی و فرهنگی بشریت و کشورمان میباشد. فراهم کردن شرایط مناسب برای تعالی و تکامل هر  یک از اینها، رشد و تکامل فرهنگی ایران و ایرانیان را در گستره کل کشور فراهم می کند.

تنوع فرهنگی ایرانیان، تنوع زیبائی فرشهای ایرانی را در خاطره ها زنده می کند. تنها با بافتن فرش در نقاط مختلف کشور و تاثیرگذاری هر یک بر دیگری است که تنوع، هارمونی رنگ و نقش های زیبای فرش های ایرانی را فراهم می کند. جای تاسف و حیرت است که گردانندگان "فرهنگستان پارسی" را کسانی دارند، که نه تنها به چنین معادن غنی فرهنگی و تمدنی روی خوش نشان نمی دهند، بلکه در تلاشی عبث، تبعیض آمیز و شووینیستی عزم جزم کرده اند که همچنان بخش بزرگی از هموطنان غیرفارس ما از تدریس به زبان مادریشان محروم بمانند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت خود با بیانیه دولت روحانی نشان داد که تا چه اندازه با شکوفائی فرهنگ و زبان مردمان کشورمان تنگ نظرانه، شوونیستی و به دور از جایگاه فرهنگستانی خودشان برخورد میکند. کسانی که شکوفائی خود را در گرو نابودی دیگری بدانند، نه تنها هیچ منبع خیری برای شکوفائی کل فرهنگی و زبانی ایرانیان نخواهند شد، بلکه زبان فارسی را نیز از شکوفائی و تاثیرگذاری و تاثیرگیری از فرهنگ و زبان های غنی کل ایران محروم خواهند کرد.

* ما خواهان رفع تمامی تبعیض های فرهنگی، سیاسی، مذهبی، عقیدتی، زبانی و... علیه گروهای اتنیکی ساکن ایران بوده و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی را گامی مهم در این روند می دانیم.

* ما ضمن استقبال از بیانیه دولت آقای روحانی، بشدت موضع گیری "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" را محکوم می کنیم.

* ما از همه ادیبان، نویسندگان، کانونهای فرهنگی و ادبی و بزرگان زبان و ادب فارسی و کانون نویسندگان ایران انتظار داریم تا بر علیه نظرات شووینستی "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" موضع گیری کرده و با استقبال از بیانیه دولت آقای روحانی، تلاش نمایند تا تمامی موانع و سدهای شکوفائی دیگر زبان های غیرفارسی در ایران برداشته شود. مطمئن باشیم که زبان فارسی با چنین سیاستی نه تنها کمرنگ نشده بلکه همراه با شکوفائی دیگر زبان های کشور غنی تر خواهد شد.

گروه کار ملی ــ قومی سازمان فدائیان خاق ایران ــ اکثریت

8 فوریه 2014 برابر 19 بهمن 1392

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

باید به سازمان بخاطر گرفتن چنین موضع شفاف، قدرتمند و آزاده ای تبریک گفت. گرفتن چنین موضع قدرتمندی نشان می دهد که سازمان پتانسیل آن را دارد که نه تنها در رفع تبعیض ملی نقش برجسته ای داشته باشد، بلکه در مقیاس سرتاسری ایران می تواند نقش پیشاهنگی تاریخی خود را در مورد آزادی و مودت و برادری و هارمونی ملی بار دیگر ایفا نماید.

سلام-من بااینکه هنوزبرهیت تحریرایراداتی درمواضع گذشته سازمان درموردزبان وملل دارم ولی این موضع گیری رایک تکاملی درسیاست سازمان دانسته وآرزوی جهان بینی بهتری برایشان داشته ودوست دارم روشنفکران ماوبخصوص پیروان پویان.حمیداشرف.جزنی.دهقان وده هاشهیددوران تاریکی وجهل آزادگی راخاک .نژاد.زبان.برتردانسته تادین خودراادا کرده باشند.باآرزوی آزادی واقعی برای تمام انسانهاوملل.

البته حق تحصیل به زبان مادری حق هر انسانی است اما وقتی سازمان فداییان «خلق» واژه «ملیت» را به جای «خلق» بر می گزیند و با این انتخاب 1- از واژه ای مردم نهاد(خلق) کوچ کرده و به واژه ای بورژایی (ملیت) می رسد 2- خلق ایران را رسما گسسته و متشکل از چند «ملت» می داند و زمینه ای برای تجزیه می سازد، جای تاسف است!