فشار بر زندانیان و تبعید آنها رامتوقف کنید!

 

بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

اخیراً گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، گزارش هایی [دریافت کرده اند] جاکی از آن که فشار، تهدید و ارعاب بر زندانیان و خانواده هایشان، بویژه زندانیان سیاسی - عقیدتی و زندانیان موسوم به امنیتی، در برخی از زندان ها در روزها و هفته های اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است. در این گزارش ها آمده است که مسئولان برخی زندان ها تحت دستور و هدایت مسئولان قضایی و امنیتی بطور فزاینده ای بر تهدید، فشار و آزار و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی زندانیان افزوده اند. این فشارها به انحای مختلف از جمله تهدید، جابجایی و یا انتقال و تبعید این دسته از زندانیان به زندان های مناطق دوردست با هدف افزایش رنج و آزار و شکنجه آنها و خانواده هایشان صورت می گیرد.

نمونه ای از این فشارها،رتبعید و انتقال آقای عدنان حسن پور روزنامه نگار و زندانی کرد از زندان مریوان به زندانی در یک شهر دوردست در جنوب شرقی کشور است. تبعید و اذیت و آزار و شکنجه زندانیان و خانواده هایشان به مثابه روندی دوباره تشدید یافته دارای سابقه ای چندده ساله در کردستان، در رفتار با خانواده های سیاسی کرد می باشد و امروز هم ده ها زندانی سیاسی کرد در زندان های استانهای شرقی و جنوبی دور از شهر و زادگاه و خانواده در سخت ترین شرایط در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و بیماری و شکنجه مضاعف و تحمل حبس های طولانی مدت، ناعادلانه و غیرانسانی اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این گونه مجازات های توام با آزار و رنج مضاعف در زندان های دورافتاده را برای متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی نه تنها ناعادلانه و غیرقابل توجیه، بلکه آن را در اغلب موارد ناقض بدیهی ترین اصول حقوق اساسی بشر می داند. این سازمان ضمن ابراز تاسف از تبعید غیرقانونی عدنان حسن پور، تبعید و یا صدور احکام غیرقانونی تبعید در زندان برای سایر زندانیان سیاسی همچون عبدالرضا قنبری، عبدالفتاح سلطانی و پژوهشگر اجتماعی سعید مدنی، خواستار توقف فشار و تهدید و آزار زندانیان در زندان های سراسر کشور و توقف اجرای احکام توام با تبعید و حذف آن در سیستم قضایی به عنوان مجازات بویژه برای متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

افزودن نظر جدید