دعوت به بحث و گفتگو پيرامون مسائل برنامه ای چپ

 

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل چپ و دیگر علاقمندان می رسانیم که اولين جلسه پالتاکی پيرامون مسائل برنامه ای برگزار می شود.

 موضوع جلسه: تبیین نظام جمهوری اسلامی، شکاف های اجتماعی و تحولات طبقاتی و سیاسی در ایران

 زمان جلسه: یکشنبه ٩ مارس ٢٠١٤

از ساعت 19:00 تا 23:00 به وقت اروپا

آغاز گران بحث: مجيد زربخش، بهروز خليق

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی ٩ مارس که هنوز در ارتباط با پروژه وحدت قرار ندارند، برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند:

tamas@vahdatechap.info

گروه کار نظری ـ برنامه ای
پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

٩ اسفند ماه ١٣٩٢ (٢٨ فوريه ٢٠١٤)

افزودن نظر جدید