مصاحبه گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان با مجله "اشپیگل" پیرامون بحران اکرایین

ترجمه از: 
رضا کاویانی

گرهارد شرودرعضو (حزب سوسیال دموکرات آلمان ) طی یک مصاحبه با مجله اشپیگل:

ضمن هشدار به  دولت آلمان نسبت به روند رو به رشدبحران در اوکرائین و منطقه  "کریمه", اتحادیه اروپا را مسول و پاسخگو دانست. شرودر طی دو دوره به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب گردید که یک سال پیش ازپایان زمامداری خود ازپارلمان آلمان درخواست رای اعتماد نمود که رای نیاورد و از مقام خود کناره گیری کرد. گرهاردشرودرمعروف به صدراعظم رسانه ها بود ودرمدت زمامداری خود دائما با رسانه های مختلف  مصاحبه میکرد و یا در برنامه تلویزیونی شرکت می نمود. او در ماه های اخیر درمورد بحران اوکرائین نیز نقطه نظرهای خود را مطرح نموده است.                                      

برلین - درمورد بحران اوکراین کشمکش های زیادی وجود دارد و درهفته اخیر تصمیم های جدیدی نیزگرفته شده است. درروز یکشنبه هفته آینده در "کریمه" رفراندوم خواهد شد و مردم و ساکنین این منطقه در مورد استقلال و آینده خود, ماندن با اوکرایین یا  پیوستن به فدراسیون روسیه تصمیم خواهند گرفت. یکشنبه گذشته خانم آنجلا مرکل صدراعظم آلمان درمورد دستیابی به یک راه حل سیاسی دراوکرایین با ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه ودیوید کامرون نخست وزیرانگلستان گفتگوی تلفنی داشت. سخنگوی دولت آلمان گفت: صدر اعظم آلمان ازاینکه قدمهای رو به جلوومثبتی برای راه حل بحران اوکرایین برداشته نشده اظهار تاسف کرده است, ضمن اینکه اخطار داده بود که یک تصمیم گیری عجولانه نیز راه حل مناسبی نخواهد بود. آقای پوتین درگفتگوی تلفنی اظهار داشته اند، غرب باید به استقلال اوکرایین احترام بگذارد. پوتین دراین گفتگوی تلفنی، گفته بود از رژیم "کریمه" حمایت میکند و تاکید کرده بود که بر اساس قانون حق سرنوشت ملل, ساکنین این منطقه میتوانند درمورد آینده خود تصمیم بگیرند و درنهایت تصمیم آنها قانونی خواهد بود.

بحران مدیریت 

درگرماگرم این گفتگوها ومیانجیگری ها او تلاش برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای خروج ازبحران اوکرایین، گرهارد شرودرصدراعظم پیشین آلمان, آشناترین چهره وصاحب نظر سیاسی ودوست کشورروسیه, ضمن تصدیق بحران مدیریتی دراتحادیه اوروپا, بطو غیر مستقیم اتحادیه اروپا را درتشدید بحران"کریمه" مسول وجوابگو دانست وآنرااشتباه بزرگ وغیرقابل فهمی برای آلمان اعلام کرد. شرودرگفت:رهبری اتحادیه اروپا در بروکسل, اصولا نتوانست بفهمد وبه این درک نائل آید که کشوراوکرائین ازدوبخش کاملا متفاوت فرهنگی جدا مانده ازهم تشکیل شده است ونباید ونمیشود به سادگی درمورد مسائل ومشکلات آن عکس العمل نشان داد. همچنین گرهارد شرودردریک گردهم آیی درشهر هامبورگ آلمان گفت:اتحادیه اروپا ازهمان آغاز دچار اشتباه شد که سعی کرد اوکرایین را بطرف اتحادیه اروپا بکشاند. من ازخودم می پرسم که آیا درست بود که کشوری مانند اوکرایین رادربرابر یک آلترناتیو قراردادند؟ درادامه گفتگوها, گرهاردشرودر میانجی گری دراین بحران را نیز نپذیرفت. قابل ذکر است که آقای شرودر درماه فوریه گذشته نیزنسبت به سیاست اتحادیه اروپا درقبال اوکرائین انتقاد شدیدی کرده بود. 

اروپا برسر بحران اوکرائین به دو بخش تقسیم شد 

آمریکا واتحادیه اروپا درپایان هفته گذشته اولین قانون تحریم را علیه روسیه تصویب کردند, ولی اروپا هنوز نمیداند که چه تصمیمی بگیرد. وباید گفت بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستارتحریم شدید شدند. اما گویا روسیه علائمی داده است که شاید بتواند با نمایندگان دولت جدید اوکرائین همکاری داشته باشد. بهمین دلیل, تحریم های مورد نظر کم رنگتر خواهند بود و بیشترحالت سمبولیک خواهند داشت. مارتین شولز رییس اتحادیه اروپا درمصاحبه ای با روزنامه روزیکشنبه " Bild "گفت:چنانچه روسیه سیاست خود را تغییرندهد اتحادیه اروپا از ورود شهروندان روسی بە داخل اتحادیە جلوگیری خواهد نمود وهمچنین حساب های بانکی شان رامسدود خواهد کرد وچنانچه اختلافات عمیق ترشوند, بروکسل تصمیم به تحرم های اقتصادی خواهد گرفت. مارتین شولز تاکید کرد: فشار ها وتحریم ها علیه روسیه باید جدی گرفته شود و درصورتیکه روسیه حاضر به شرکت درمیزمذاکره با اوکرائین نباشد, اتحادیه اروپا تحرم های سنگین تری رادرنظرخواهد گرفت,  وی افزود، چیزی که در "کریمه" اتفاق افتاده است دخالت در حقوق مردم آن منطقه است.

البته آنچه که تا به حال پیش رفتە نشان می دهند کە اخطارهای آمریکا و اتحادیە اروپا تغییری در شرایط کریمە رخ ننمودە واین اخطارها اثربخش نبودەاند وبە رغم آنها بحران درمنطقه "کریمه" همچنان ادامه دارد. چندین روز است که نمایندگان  ( OSZE - سازمان امنیت وهمکاری اروپا ) منتظرهستند تا ازطریق جنوب اوکرائین وارد "کریمه" شوند ولی موفق نگردیده اند. ازروزشنبه بە این سو شرایط دراین منطقه وخیمترازپیش شده است. طرفداران روسیه, ملبس بە اونیفرم های روسی با تیرهای هوایی اخطار میدانند و می گفتند که شما اجازه ورود به کریمه را ندارید و رهبری روسیه هم اطلاع داد که تصمیم به ضمیمه کردن کریمه به خاک خود را دارند. حال مردم "کریمه" دریکشنبه آینده ( ١٦ ماه مارس ٢٠١٤ ) دریک رفراندوم تصمیم خواهند گرفت که آیا موافق ضمیمه کردن "کریمه" به خاک روسیه هستند یاخیر. البته با وجود اکثریت جمعیت طرفدارروسیه, نتیجە این رفراندوم  ازپیش مشخص است.  

گرهارد شرودراز سیاست پوتین حمایت میکند

صدراعظم پیشین آلمان گفت: با مارتین شولزرئیس اتحادیه اروپا ( عضو حزب سو سیال دموکرات آلمان ) درمورد حقوق ملل هم نظراست وآنچه در واقع در "کریمه" اتفاق افتاده, نقض این حقوق است اما او نمی خواهد علیه دوستش ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه قضاوت کند. این درحالی ست کە در زمانی کە وی صدراعظم آلمان بود درجریان تجاوزبە یوگسلاوی متوسل بە اقدام هم شد وما هواپیما های جنگی خود را علیه صربستان بە کار گرفتیم وبا همکاری ناتو با اقتدار تمام آنجا را که یک کشور مستقل بود و بدون اجازه وموافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد, بمباران کردیم. به همین دلیل شرودرمایل نیست که دراین ماجرابا انگشت اشاره ولادیمیر پوتین  را نشانه گیری کند. شرودر درادامه درباره خانم تیمو شنکو گفت: که دراین مورد با شک وتردید نگاه می کند. هیچکس نمی داند که او به چه چیزهایی علاقه دارد وخطردراینجاست که پول های کلانی را که برای کمک به آن کشور درنظر گرفته  شده اند, دوباره  درمسیرهای نا درست سرازیر شوند.

منبع: اشپیگل 

 

افزودن نظر جدید