کمپین ملی جمع آوری امضاء برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان بهایی

پتیشن برای امضا
کمپین ملی جمع آوری امضاء برای
احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان بهایی

به عنوان ایرانیانی از همه دیدگاه های فکری، اجتماعی، سیاسی یا دینی بر آنیم که هموطنان بهایی ما باید از حقوق مدنی و شهروندی مساوی با هر ایرانی دیگر برخوردار باشند.

ما قتل، آزار، پیگرد و حق کشی در حق هموطنان بهایی، نابرابری قضایی و محرومیت آنها از تحصیل، گردهمایی و اجرای آیینهای خود را مانعی اساسی برای دستیابی کل ملت ایران به دموکراسی و عدالت اجتماعی می دانیم.

برای وجدان جمعی ایرانیان، این رنج بزرگی است که طی چندین دهه، خانواده های ایرانیان بهایی در ناامنی مطلق و عدم برخورداری از حقوق انسانی پایه ای به سر می برند.

بدین وسیله، کمپین جمع آوری امضاء برای حقوق شهروندی برای ایرانیان بهایی را تا رسیدن به برابری کامل آنان با دیگر آحاد ملت ایران دنبال می کنیم و بدین وسیله، این خواستهء برحق را به مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم.

در فرستادن این پتیشن به شبکه های اجتماعی کوشا خواهیم بود. 
در لینک زیر امضا بفرمایید:

 

 

افزودن نظر جدید