دعوت به نشست مجازی درباره گره های اساسنامه ای

 

"گروه کار اساسنامه" پروژه وحدت چپ برگزاری نخستین نشست مجازی خود را به قرار زیر اعلام و کوشندگان و علاقه مندان به پروژه را به حضور در این نشست دعوت می کند.

موضوعات نشست:

1- "نگاهی به مشخصات سازمان چپ دمکرات"، با تمرکز بر مناسبات با قدرت (گره 1)

2- "پاسخ به گره های اساسنامه ای"، با تمرکز بر تشکل جنبشی یا حزب (گره 2)

3- "یک الگو برای حقوق اعضا"، با تمرکز بر گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو (گره 3)

 

زمان: 7 اردیبهشت 1393 (27 آوریل 2014)

از ساعت:

۲۱:۳۰  تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰  تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا

 

آدرس اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific – Vahdatechap

 

آغاز گران بحث در این جلسه:

شیدان وثیق ـ پاسخ به گره های اساسنامه ای، با تمرکز بر تشکل جنبشی یا حزب

علی پورنقوی ـ یک الگو برای حقوق اعضا، با تمرکز بر گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو

فرامرز دادور ـ نگاهی به مشخصات سازمان چپ دمکرات، با تمرکز بر مناسبات با قدرت

 

مرجع ها:

برای حضور مؤثرتر در این نشست به شرکت کنندگان در کنفرانس توصیه می کنیم لطفاً پیشتر مقالاتی را که در این ارتباط ارائه شده اند، مطالعه کنند. لیست و لینک این مقالات به قرار زیر اند:

  • سوسیالیستها و قدرت دولتی، از احسان دهکردی

http://vahdatechap.com/?p=1463

  • پاسخ به گره های اساسنامه ای، از شیدان وثیق

http://vahdatechap.com/?p=1465

  • پاسخ به برخی از گره های طرح شده توسط گروه کار اساسنامه، از مانی شیرازی

http://vahdatechap.com/?p=1473

  • نگاهی به مشخصات سازمان چپ دمکرات، از فرامرز دادور

http://vahdatechap.com/?p=1475

  • یک الگو برای حقوق اعضا

http://vahdatechap.com/?p=1509

 

به علاوه معرفی کوتاهی از گره های اساسنامه ای، چنان که گروه کار اساسنامه تدوین کرده است، در لینک زیر در دسترس است:

http://vahdatechap.com/?p=1435

 

اطلاعات بیشتر

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار اساسنامه

افزودن نظر جدید