دعوت به شرکت در جشن اول ماه مه در بروکسل- بلژیک

دعوت به شرکت در جشن اول ماه مه در بروکسل- بلژیک

بزرگترین سندیکای کارگری وسوسیالیست بلژیک (اف.ژ ت. ب).، در روز پنجشنبه اول ماه مه سال 2014 در بروکسل و شهرهای دیگر بلژیک جشن بزرگداشت روز کارگر را به همراه ده ها حزب، سازمان، انجمن بلژیکی و خارجی برگزار می کند. هر ساله چندین هزار نفر در این جشن سندیکای و کارگری شرکت می کنند. امسال در برنامه  اول ماه مه این سازمان سندیکائی در بروکسل، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک غرفه ای را در اختیار خواهد داشت. ما از ایرانیان مقیم بلژیک از فعالین سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه ایرانی دعوت می کنیم که در این جشن بزرگ کارگری که ده ها برنامه متنوع هنری، موسیقی، سیاسی و ... برگزار می شود، شرکت کنند و با همبستگی با خواسته های کارگران و سندیکالیست های ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی، برای آزادی آنان تلاش مشترک صورت گیرد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک

آدرس-  place Rouppe , 1000 Bruxelles 

در میدان روپ بین ایستگاه قطار میدی و بورس

شروع برنامه: از ساعت 11 

تاریخ پنجشنبه اول ماه مه 2014 برابر با 11 اردبیهشت 1393

افزودن نظر جدید