استراتژی سیاسی ما

طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ


1- ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحران های موجود در جامعه ما بدون انحلال کلیه ارگان های رژیم و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست.

2- ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان آخرین راه چاره، حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم. خواست برکناری خامنه ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحدکننده مبارزه مردم، حلقه اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار می روند.

3- لازمه گذار به دموکراسی، شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات ازاد برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به ارای عمومی است. این دولت می تواند محصول عقب نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش قدرتمند توده ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد.

4- ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی می کنیم اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعیدهای اصلاح طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست. تنها جنبشهای اجتماعی، مقاومت مدنی شهروندان در برابر سرکوب، تظاهرات خیابانی، اعتصابات کارگری و سایر اشکال نافرمانی مدنی مردم اند که می توانند رژیم را به عقب نشینی وادار کرده و تغییراتی را به نفع مردم رقم بزنند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

‫‫آقای آذرنوش عزیز، هنوز روزهای طوفانی کمی قبل و بعد از رویداد بهمن ۵۷ را به شکلی آشکار به یاد دارم، آنجا هم مسئله، «شکل گیری یک دولت انتقالی که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تدوین قانون ‫اساسی...» از جانب غالب نیروهای سیاسی‫ مطرح بود،
‫ اما آقای خمینی توانست با سوء استفاده از جو پر تلاطم آن روزها‫، با زدن تودهنی آن هم به پشتوانه ملت، دولت تعیین کند، ‫و سپس ‫با سوء استفاده از رقابتها و کشمکشهای موجود بین نیروهای مدعی، چنان جوی از رعب، رعب از بازگشت ساواک و خاندان پهلوی، ایجاد کرد، که حتی آزادگانی چون زنده یاد طالقانی، که در آن روزهای نخست‫ نفوذ و قدرتی ‫بیش از آقای خمینی داشت، تسلیم رعب شده و با اینکه تغییر مجلس مؤسسان‌ با خبرگان را چندان نمی پسندید، در برابر این خبط بزرگ، که نخستین خشتِ بنای حکومتِ انحصاری، مطلقه و خودکامه آقای خمینی بود، واکنشی بایسته از خود نشان ندادند،
‫بنابراین بسیار لازم است که با درس گیری از رویدادهای گذشته، به چنان بحثها و تمهیداتی دامن بزنیم، که طی آن برای احاد مردم‫ ایران مشخص شود، منظور از عبارتی به نام دولت انتقالی چیست، منظور از انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان چیست