برای نجات جان چهار زندانی سياسی، مذهبی كرد تلاش كنيد

 
 
حكومت اسلامی ايران قصد دارد برای ايجاد رعب و وحشت در ميان فعالين سياسی و مذهبی كرد در ايران چهار زندانی مذهبی كرد با نام های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی را با دليل واهی مذهبی بودن به قتل برساند، اين در حالی است كه هيچ يك از اين زندانيان فعاليت مسلحانه عليه حكومت اسلامی ايران نداشته اند و تنها اتهام واقعی آنها پيروی از مذهب تسنن می باشد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به مقامات جمهوری اسلامي ايران هشدار ميدهد كه قتل اين چهار زندانی مذهبی كرد باعث ايجاد اختلافات ملی و مذهبی بيشتر در ايران و بخصوص مناطق كردنشين ميشود و هرگونه عواقب ناگوار آن متوجه دستگاه قضايی و مقامات امنيتی حكومت ايران ميباشد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی و همچنين احزاب و جريانهای سياسی و مذهبی كردی و ايرانی درخواست ميكند برای جلوگيری از اجرای احكام ظالمانه اعدام زندانيان سياسی و مذهبی ، توجه و فعاليتهای خود را به موضوع اعدام اين چهار زندانی كرد اختصاص دهند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان 

شنبه ٢٤ خردادماه 
١٤ ژوئن 

٢٠١٤

افزودن نظر جدید