پیرامون استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی، شعارها و تاکتیک ها

پیرامون استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی، شعارها و تاکتیک ها
با فرمت پی دی اف

 • طرحی در باره استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران، شعارها و تاکتیک ها- مسعود فتحی طرحی برای منشور سیاسی اتحاد چپ ایران- شیدان وثیق
 • منشورِ استراتژی سیاسی برای تشکل چپ دمکرات - فرامرز دادور
 • استراتژی سیاسی ما - رسول آذرنوش
 • استراتژی سیاسی برای گذر از استبداد به دمکراسی استراتژی تحول طلبی- بهروز خلیق
 • استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک - جمشید مهر – احمد آزاد
 • طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران - خسرو امیری
 • مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات!- بهزاد کریمی
 • مولفه های سیاست چپ - احمد آزاد
 • جنبشچپ و استراتژی سیاسی در ایران- فرامرز دادور
 • مباحث استراتژیک - مهدی فتاپور
 • نکاتی درباره استراتژی چپ - بخش یکم - جمشید مهر
 • نقطه نظراتی فشرده در بارهی استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران -خسرو امیری
 • نکاتی در باره استراتژی سیاسی - محمد اعظمی
 • جنبش چپ و توسعه اجتماعی در ایران - فرامرز دادور
 • ملاحظاتی پیرامون برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ در ایران - احمد هاشمی
 • "جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما“ - نادر عصاره
 • جمهوری و دموکراسی نامحدود - شیدان وثیق
 • استراتژی نیروهای طرفدار محیط زیست و چپ در ایران - احمد هاشمی
 • درباره مبانی راهبردی سیاست - مجید سیادت
 • "نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران" - احسان دهکردی
 • انتخابات آزاد و منصفانه، استراتژی عبور مسالمت از جمهوری اسلامی!! - منوچهر مقصودنیا
 • پروژه وحدت چپ و استراتژی سیاسی - مجید زربخش
 • تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی - بهروز خلیق

افزودن نظر جدید