اطلاعيه برگزاری دومین کنفرانس حضوری پروژەوحدت چپ


دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. برای اين کنفرانس چند طرح توسط فعالين پروژه وحدت چپ ارائه شده و مقالات متعددی هم تحرير و در سايت ها منتشر گرديده است. مجموعه طرح ها و مقالات به صورت کتابچه تنظيم و در سايت پروژه وحدت چپ، عصرنو و کارآنلاين درج گرديده است.

 بحث و گفتگو در این کنفرانس روی سه محور زير متمرکز خواهد شد:

 ١. هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی (الزامات جامعه ما و موانع تحقق آن، گذار از جمهوری اسلامی، هدف استراتژی و استراتژی سياسی ما)

 ٢. پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی (نیروهای اجتماعی و سياسی پيش برنده استراتژی سياسی، جایگاه جنبش های اجتماعی)

 ٣. روش ها و نیروها (روش ها، اشکال مبارزه و شعارهای چپ، اتحادها و ائتلاف های چپ، جايگاه انتخابات آزاد در استراتژی سياسی، جايگاه عامل بین المللی در استراتژی سیاسی چپ)

 کنفرانس روز شنبه ٥ ژوئيه از ساعت نه صبح شروع و تا ساعت هيجده و سی دقيقه و روز يکشنبه ٦ ژوئيه از ساعت نه صبح آغاز و تا ساعت هفده ادامه خواهد يافت. در هر دو روز کنفرانس، دو ساعت برای استراحت و نهار در نظر گرفته شده است.

 علاقمندان به مباحث پروژه وحدت چپ و استراتژی سياسی، می توانند در اتاق پالتاکی شرکت کنند. آدرس آتاق پالتاکی:

 Paltalk Rooms - Chat Rooms-

  Asia and Pacific – vahdatechap

 آدرس تماس

tamas@vahdatechap.info

 گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

 

افزودن نظر جدید