"بحران اسرائیل و فلسطین"

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه اگوست را به بحث "بحران اسرائیل و فلسطین" اختصاص داده است. این برنامه در روز یکشنبه 10 آگوست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت امریکا و کانادا، 11 صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا و 8 شب به وقت اروپای مرکزی و10:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه ،آقایان بهروز ستوده (فعال سیاسی و حقوق بشری) و علی شاکری (کار شناس سیاسی خاور میانه ) هستند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا: 

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com 

مشخصات اطاق: 

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

  Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

 

  گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

بخش: 

افزودن نظر جدید