اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

 

 

بدینوسیله به آگاهی اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران وهم چنین به اطلاع رسانه های عمومی میرساند که مواضع جبهه ملی ایران تنها توسط سخنگوی این سازمان طی مصاحبه با رسانه ها ویا به وسیله اعلامیه های رسمی که توسط روابط عمومی جبهه ملی انتشار می یابد،اظهار میگردد. مطالب دیگر که برخی افراد تحت عنوان «هموند جبهه ملی» یا عناوین دیگر مطرح میکنند اظهاراتی شخصی است که ربطی به این سازمان ندارد و ممکن است مغایر با نظرات و اصول اعتقادی جبهه ملی ایران بوده باشد.

 

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

21/5/1393

افزودن نظر جدید