از شمار دو چشم یک تن کم

از شمار دو چشم یک تن کم   وز شمار خرد هزاران بیش

با کمال اندوه وتاثر از درگذشت بانو سیمین بهبهانی شاعر عالیقدر و آزادیخواه و میهن دوست و مدافع حقوق بشر اطلاع یافتیم. درگذشت او در شرایطی که ایران به فرزندان فرهیخته و اثرگذاری چون او بیشتر از همیشه نیاز دارد موجب تاسف بسیار است.

ما درگذشت این شاعر نامور را به ملت بزرگ ایران به ویژه به بانوان گرانقدر این سرزمین و به جامعه ادبی و اهل هنر وبه خانواده ارجمند ایشان تسلیت میگوئیم.

تهران – جبهه ملی ایران

28/5/1393

افزودن نظر جدید