دیدمت، میان خون و آتش


تو می دانی

تبارنامه این قبیله جنون

                      کجاست

می‏دانی،

راز این قهر جمود

                     چیست

می‏دانی ظهور تحجر

                در معبر زمان

به تسخیر جان انسان

                     آمده است.

معماری مرگ قرون وسطی

                    در قرن اعجاز

خواب از چشم جهان

                       ربوده است.

دیدمت،

                 میان خون و آتش

با دستان بسته

               خسته، لب فرو بسته.

بگذار شقیقه‏ات را ببوسم

                        سرب داغ   

                             آن را شکافته

بگذار گلویت را ببوسم

                              تیغ آخته مکرر

در دست

               دین فروشان[1] جنون و جمود

گوش تا گوش

                                         دریده

دیدمت در کوههای (شنگال[2]

                              یادم آمد

                        اشباحی از اعصار گذشته

بازگشته اند

        در کنار خواهران خویش

بازار برده فروشان

                           رونقی دگربار می‏یابد

و تو می‏دانی

                   سکوت من

و سکوت تو و جهان

           پر طنین

                     فریادیست

ذلتی ناخواسته را

                   پایان خواهیم

                                  داد.
1- جنایت‏های هولناک داعش، به نام دین و شریعت پرده از چهره دین فروشان قرون وسطی در قرن حاضر را آشکار ساخت. چه وحشتناک خواهد بود. این جنایت ها ادامه یابد و جهان، نظاره گر آن باشد.

2- منطقه ایست در عراق که نیروهای داعش جنایات فجیعی را نسبت به مردان و زنان  ایزدی مرتکب شد.

بخش: 

افزودن نظر جدید